събота, 12 декември 2009 г.

1071 е общият брой на лицата инфектирани с ХИВ у нас по данни на Министерство на здравеопазването за периода 1986 г. - 15.11.2009 г.


В България към 15.11.2009 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 1071  ХИВ-позитивни лица.
Този брой, обаче, не отразява реалната картина на разпространението на ХИВ в страната. Една от основните характеристики на ХИВ-инфекцията е отсъствието на симптоми в продължителен период от време след заразяването (между 5 и 10 години), поради което значителна част от инфектираните не знаят за своя статус. През последните две години Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) разработи система от модели за научна оценка и прогноза на епидемията от СПИН в света и в отделните държави, които бяха използвани и от група български експерти. С методическата помощ на UNAIDS през 2008 г. беше направена оценка на разпространението на ХИВ  в страната. Резултатите показаха, че у нас вероятният брой на инфектираните с ХИВ е около 4 хиляди души.
За периода 01.01. – 15.11.2009 г. броят на новорегистрираните ХИВ-позитивни лица е 133, от които 102 мъже и 31 жени. За същият период на миналата година са регистрирани 112 ХИВ-позитивни лица.
Преобладаващите начини на разпространение на ХИВ у нас са чрез инжекционна употреба на наркотици и хомо/бисексуални контакти сред мъжете. Над 65% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2009 г. са открити в 19-те кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). За първите девет месеца на 2009 г. в тях са се изследвали общо 44 724 лица, което е около 1.5 пъти повече в сравнение с изследвалите се 31 021 през 2008 г. През тази година в 13-те затвора в страната 3019 лица са получили консултиране и изследване за ХИВ.
През отчетния период са регистрирани ХИВ-позитивни лица в много широки възрастови граници - от 16 до 66 години. Средната възраст при мъжете е 31 години, а при жените 32 и продължава да се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 69 души или 67% от новорегистрираните тази година са във възрастовата група между 15-29 години.
Според пътя на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи – хомосексуалните и наркозависимите. 45 или 33% (през 2008 г. съответно 47 лица или 42%) от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 25 или 19% (през 2008 г. съответно 16 лица или 15%) са хомо/бисексуални мъже. Регистрирани са и 25 затворници, от които 21 са инжекционно употребяващи наркотици. Значителна част (22 лица или 16%) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. В сравнение с 2008 г. (22%) делът на тази група е по-малък, което показва, че все повече лица се насочват своевременно за консултиране и изследване за ХИВ. От началото на 2009 г. са регистрирани 4 ХИВ-позитивни бременни жени. Регистрирано е и едно ХИВ-позитивно дете родено от ХИВ-позитивна майка. Данните показват, че близо 60% от новооткритите през първите 11 месеца на 2009 г. лица са от София – град (44) и региона на Пловдив (20), които продължават да са регионите с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите: Пазарджик – 17, Варна – 10, София-област - 7. В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица.
На всички нуждаещи своевременно се осигурява антиретровирусна терапия, както и съответния мониторинг на терапията. В общо разкритите 5 сектора за лечение на ХИВ/СПИН в страната към 30.09.2009 г.се лекуват 306 лица, а общо в регистрите са включени 504 за проследяване.

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Fighting AIDS, Tuberculosis and Malaria

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria was created in 2002 to dramatically increase resources to fight three of the world’s  most devastating diseases and to channel the money to areas of greatest need.
While the majority of Global Fund investments support treatment and prevention efforts in the fight against HIV/AIDS, it has emerged as the predominant funder of tuberculosis and malaria programs, making up two-third of international commitments for these diseases.
As of 30 November 2009*, with Global Fund supported-programs and resources in:

Fighting HIV/AIDS

 • 2.5 million people are receiving antiretroviral treatment
 • 105 million HIV counseling and testing sessions were conducted
 • 4.5 million orphans were provided with medical services, education and community care
 • 790,000 HIV-positive pregnant women have received PMTCT treatment (Prevention from Mother to Child Transmissions)

Fighting Tuberculosis

 • 6 million additional cases of infectious tuberculosis were detected and treated
 • 48% of the 2009 estimated international targets for detection of TB cases and treatment using DOTS were contributed by Global Fund supported programs

Fighting Malaria

 • 104 million bed nets were distributed to protect families from transmission
 • 108 million malaria drug treatments were delivered

вторник, 8 декември 2009 г.

40% от българите определят здравето си като добро

43.2% от мъжете и 40.4% от жените в България оценяват здравето си като добро. Това показаха резултатите от европейско здравно проучване.

Изследването на Националния статистически институт е обхванало представителна за страната извадка от 8393 души на възраст 15 и повече навършени години от 3725 домакинства.
Данните от проучването сочат, че самооценката на здравето в голяма степен зависи от пола и възрастта на анкетираните лица, като мъжете по-често определят здравето си като много добро и добро.
С напредване на възрастта естествено се увеличава делът на лицата, които оценяват здравето си като лошо и много лошо.
Най-разпространеното хронично заболяване у нас, според проучването, е високото кръвно налягане - 23.3% или 1 529 311 души.
На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания е исхемична болест на сърцето - 8.3% имат това заболяване. И двете заболявания са по-разпространени сред жените.
Следват артритът, от който страдат 7.5% от анкетираните, диабет - 4.3%, язвата на стомаха или на дванадесетопръстника - 4%, хронични бронхити и хронична обструктивна белодробна болест - 3.6%.
Изследването "Европейско здравно интервю" е проведено през октомври и ноември 2008 г. с финансовата подкрепа на "Евростат".
То е част от Европейската система на здравни изследвания, осигуряваща сравнимост на данните между страните от Европейския съюз при оценяване на здравния статус, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС, се посочва в съобщението.

петък, 4 декември 2009 г.

Интервенционни запаси и през 2010


През 2010 г. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ще може да разпредели бюджет от 8 565 832 евро за доставка на храни на социално слаби лица по новия план за благотворителност на Европейския съюз за догодина, съобщиха от фонда, цитирани от Агенция "Фокус".


Средствата се отпускат по Регламент (ЕО) № 1111/2009 г. Предстои провеждането на обществени поръчки за избор на оператори, които да доставят брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити. През 2008-2009 г. в Австрия, Унгария, Италия, България и други страни-членки на ЕС е проведено интервенционно изкупуване на земеделски продукти (ечемик, царевица и захар). Поради това изкупуване, кандидат-доставчиците по тази програма ще трябва да изтеглят интервенираните количества от различните разплащателни агенции в страните, като предложат насрещни количества за продукти, предварително определени от БЧК, а именно брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити.

За тази година чрез Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция България е изпълнила програмата си за разпределение на храни на социално слаби от интервенционни запаси на Европейския съюз. След проведени обществени поръчки за доставка на 255 411 социално слаби лица на територията на цяла България бяха раздадени от БЧК продукти на обща стойност 5 719 174 евро без ДДС и без включени административни и транспортни разходи. До момента на включените в програмата социално слаби лица са доставени общо 6 747 603,8 кг продукти като всеки отделен бенефициент е получил на три транша общо 29,8 кг - брашно, ориз, захар и макаронени изделия. Предстои по списък, одобрен от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да се раздадат още 788 178,6 кг от изброените продукти на институционални бенефициенти (домове за деца, възрастни хора и хора в неравностойно положение).

Партньор на програмата е Български червен кръст, с който ДФ "Земеделие" има сключен договор за сътрудничество. Лицата, имащи право да получават тази помощ, са определени с Наредба №18 за условията и реда за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица. Поименните списъци през тази година бяха изготвени от териториалните подразделения на Агенцията за социално слаби лица.

петък, 27 ноември 2009 г.

Бъди в час

       

     Във връзка с отбелязването на Световния ден за борба със СПИН -  1 декември в Шумен ще се проведе ежегодната АНТИСПИН кампания под мотото „ Бъди в час! ”.

           Програмата предвижда провеждане на две обучения по връстников подход на тема „ Рисково сексуално поведение сред              подрастващите ” на 30.11. и 01.12. 2009 година от 10.00 часа в клуб „ Връстници обучават връстници ”, помещаващ се в сградата на Български Червен кръст / БЧК /  – Шумен.  

           На 01.12. от 10.00 часа пред ДКТ „ Васил Друмев ” доброволци от БЧК  ще издигнат  червена пандела от балони  – символ за съпричастност към заразените с вируса ХИВ по света. На нарочно изграден за събитието екран пред театъра  ще се прожектира мултимедия на тема „ Рисково сексуално поведение, полово – предавани болести и СПИН ”.

           На гражданите ще бъдат предоставени информационно – образователни материали и презервативи.

            Дебат на тема  „ Страхуват ли се младите хора от СПИН ” ще се състои на 01.12.2009 г. от 13.30 часа в стая № 26 на СОУ „ Йоан Екзарх Български ”.

            Традиционното безплатно и анонимно изследване на СПИН в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве тази година се провежда от 23.11 до 05.12.2009 година в сградата на Инспекцията.

            Изпълнението на АНТИСПИН кампанията „ Бъди в час! ” на местно ниво е част от Проект по Програма „ Превенция и контрол на ХИВ / СПИН ”, изпълняван от Български Червен кръст – Шумен, Общински здравен център и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

Пламен Петров
Областен Съвет на БЧК Шумен
ул. "Цар Освободител" № 143
град Шумен 9 700
+ 359 889 42 55 55
www.shumenredcross.blogspot.com
www.komponent7.blogspot.com


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 4640 (20091126) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

събота, 21 ноември 2009 г.Хранителни пакети за деца в риск
В съответствие със Стратегията на Българския Червен Кръст за подкрепа на най уязвимите групи в условията на финансова криза и с финансовата помощ на Националния Съвет на БЧК, Шуменската областна Червенокръстка организация ще подпомогне 200 деца в риск от област Шумен с хранителни пакети.
На 20 ноември 2009г от 15.00 часа в Областен Съвет на БЧК Шумен ул. "Цар Освободител" № 143 град Шумен 9 700, председателят на областната организация и член на НС на БЧК д-р Николай Чобанов раздаде хранителните пакети на децата в риск от Шумен

петък, 20 ноември 2009 г.

Другите за нас...Интуицията: можем ли да й се доверим?

Понякога мислим твърде много и точно затова .
Тя.bg
четете още в Тя.bg


Как ние хората можем да бъдем ефективни? Благодарение на мисленето, включително това относно други хора и действията им. Разбира се, правилното мислене.

Способността да мислим, да анализираме себе си и нашето поведение, да планираме напред, е вероятно качеството, което в най-голяма степен ни определя като човешки същества – венец на еволюцията. Но мисленето не е само благословия. То може да бъде и проклятие.

Понякога мислейки, зацикляме. Хората често са обсебени от миналото, предъвквайки различни събития отново и отново... Други пък се парализират от това, да мислят какво ги очаква напред. И двете форми изчерпват ограничената способност на мозъка да внимава, като така слагат бариера пред ума и носят негативи за психическото здраве. Зациклянето в миналото се нарича депресия, зациклянето в бъдещето – тревожност. И двете състояния са бич на съвремието ни.

Интуицията е полярната противоположност и на двете състояния, тя е начин да знаем, без да мислим – начин, на който можем да разчитаме, а това е изключително ценно в много случаи.
Има различни варианти да дефинираме интуицията, но всички те са по-скоро главоблъсканица. Мисленето за това, какво е интуицията е точно онова, което интуицията не е – мислене.

Интуицията е “мозък на автопилот”, тя обработва информация отвъд познанието, което осъзнаваме. Тя е несъзнателен мисловен процес.

Може ли да се доверим на интуицията?
Може би ще ви успокои да знаете, че всъщност несъзнателното обработване на информацията се случва през цялото време.

Представете си безкрайно шофиране по магистрала. Карате километри без да мислите съзнателно. Управлявате колата, реагирате на условията на пътя и на движението на другите коли, което очевидно означава, че мозъкът ви обработва постъпващата информация. После обаче дори не помните пътя.

Или пък си представете, че тръгвате от къщи, потъвате в мисли и изведнъж се осъзнавате пред крайната точка, за която сте тръгнали.
Ако кажем, че по принцип е безопасно да разчитаме
на автоматичния несъзнателен процес за рутинни действия, въпросът е: какво става при по-комплексни ситуации?

Несъзнателният процес оперира през цялото време при вземането на решения, включително и при сложни казуси. Често обаче ние не му даваме шанс. Позовававаме се на рационално-звучащи критерии за емоциите и дествията си и не показваме субективните си предпочитания на чувствата, които възникват спонтанно.

Проучвания обаче показват, че рационалното обмисляне на нашите предпочитания и решения, може всъщност да ги направи по-лоши, отколокото ако са оставени на интуицията. Истината е, че много от факторите, които влияят върху реакциите ни, не са достъпни за нашето съзнателно аз.
здраве.бг

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Хранителни пакети за деца
В съответствие със Стратегията на Българския Червен Кръст за подкрепа на най уязвимите групи в условията на финансова криза и с финансовата помощ на Националния Съвет на БЧК, Шуменската областна Червенокръстка организация ще подпомогне 200 деца в риск от област Шумен с хранителни пакети.

Предоставянето на пакетите ще започне от 20 ноември 2009г от 15.00 часа в Областен Съвет на БЧК Шумен ул. "Цар Освободител" № 143 град Шумен 9 700.


Другите за нас...сряда, 18 ноември 2009 г.

БЧК Шумен, ОЗЦ Шумен и младежки дом Шумен организират дебат...


Публично заседание на Градски ученически парламент - Шумен на тема „Любов или секс, приятели или интернет, спорт или дрога - интересите на съвременния тийнейджър " ще се проведе на 19 ноември от 18:00 ч. в Младежки дом - Шумен. Организатори на събитието са Български Червен кръст и Общински здравен център организират и Младежкия дом. Това съобщиха за Дарик от пресцентъра на община Шумен.
Повод за заседанието е Деня на християнското семейство, който се чества на 21 ноември и публикуваното неотдавна социологическо изследване, според което младите хора в Шумен в най-голяма степен се вълнуват от темите за любовта, интернет достъпа и комуникацията и превенцията за употребата на психоактивни вещества и алкохол.
Участниците в откритото заседание ще изслушат доклад на тема „Интересите на младите хора в Шумен" и ще участват в дискусия за предприемане на мерки за ограничаване на антисоциалните прояви на подрастващите и поощряване на позитивни за младите хора  практики.               
форума ще участват ученици от всички училища в Шумен. За гости на заседанието са поканени педагози, представители на местната власт,  неправителствени организации, социални институции и организации от региона.
© Дарик-Шумен

Доброволци разменят дъвки срещу цигара за Международния ден срещу тютюнопушенето


С превантивна кампания под наслов „Цигара срещу две ... дъвки? " в Шумен ще бъде отбелязан 19 ноември - Международен ден срещу тютюнопушенето. Програмата предвижда  доброволци от Български младежки Червен кръст да предлагат на гражданите своеобразен вид сделка - срещу една цигара те ще получават две дъвки във форма на цигари. Кампанията ще стартира в 12:00 ч. пред ДКТ „В. Друмев". Това съобщиха за Дарик от пресцентъра на община Шумен.
Кампанията се организира то Общински здравен център, Български Червен кръст и Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
Доброволците ще разпространяват и информационни листовки за вредата от тютюнопушенето, в които ще бъдат изписани и координатите на институции, които могат да окажат специализирана помощ на всеки, решен да се справи с проблема.
Традиционното обучение на тема  „Вредата от тютюнопушенето"  по подхода „ Връстници обучават връстници " ще се състои на 19 ноември от 14:30 ч. с ученици от Средношколско общежитие „Младост ".
© Дарик-Шумен

вторник, 17 ноември 2009 г.

Интервенционни запаси на ЕС
На 06 ноември 2009г приключи раздаването на хранителни продукти на социално слаби граждани от Шуменска област от третия транш на интервенционните запаси на ЕС.
Бяха раздадени брашно 20 619кг; захар 30 813кг; ориз 30 813кг и макарони 16 444,8кг, като бяха подпомогнати 10 124 социално слаби граждани от Шуменска област от общо 10 830 правоимащи.
В резултат на не потърсени помощи през първия, втория и третия транш се получиха следните остатъци:
брашно 6 582кг; захар 4 170кг, ориз 936кг и макарони 1788,8кг.
На 18.11.2009г от 09.30 часа в склад на СВА бул. Ришки проход остатъчните количества от храни ще бъдат раздадени на
 • Домашен Социален Патронаж Шумен;
 • Държавна психиатрична болница село Царев Брод;
 • Помощно училище "Станата" Нови пазар;
 • Помощно училище "Васил Друмев" Шумен;
 • Дом за стари хора Шумен;
 • ДДМУ "Калинка" село Васил Друмево;
 • ДОВЛРГ "Детелина" Шумен

петък, 13 ноември 2009 г.

клуб Връстници обучават връстници Шумен     Във връзка с реализацията на Компонент 7 на програма „ Превенция и контрол на ХИВ / СПИН ” на Министерство на здравеопазването финансиран от глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, към Български Червен кръст – Шумен се сформира клуб "Връстници обучават връстници". Клубът "Връстници обучават Връстници" е неразделна част от Българския Младежки Червен Кръст Шумен  и е неформална доброволна група от млади хора-съмишленици, на възраст от 15 до 24 години.


Клубът ще работи в тясно взаимодействие, сътрудничество и  партньорство с Общински здравен център Шумен и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Шумен.

Какво ще правим?
Ние ще работим сред младите хора в риск, за повишаване на знанията им за поемания от тях здравен риск, отказ или редуциране на рисковото им поведение и подкрепа на позитивните промени в тях;
Ние ще провеждаме индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение;
Ние ще раздаваме кондоми и информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и првенция на ХИВ;
Ние ще мотивираме както ограничаването на рисковото поведение, така и ще подкрепяме позитивните промени в него.
Ние ще организираме медийни кампании за достигане на младите хора в риск.
Ние ще организираме застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до системно и съвременно здравно образование и услуги, подходящи за младите хора, включително и тестуване на ХИВ.

Как ще го правим?
Чрез използване на инструментите за работа на заданието по Компонент 7 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най голям риск чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора".
Тези дейности са финансирани от Глобалния Фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез Министерството на здравеопазването на Република България

Къде може да ни намерите?
Български Червен Кръст Шумен
ул. "Цар Освободител" №143
град Шумен 9 700
Всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

Как можете да се свържете с нас?
тел. +359 889 42 55 55
e mail: shumen@redcross.bg


Повече актуална информация за работата на клуба, Вие бихте могли постоянно да намирате на http://komponent7.blogspot.com/


петък, 6 ноември 2009 г.

Акция

Във връзка с провеждането на традиционната национална кръводарителска кампания "Капка по капка живот", Областния трансфузионен център към МБАЛ Шумен и Българския Червен кръст Шумен с любезното съдействие на община Шумен организират кърводарителна акция която ще се проведе както следва:
На 12 ноември 2009г от 08.30 часа в село Царев Брод.
На 18 и 19 ноември 2009г в сградата на община Шумен.
Целта на акцията е да се популяризира значимостта на идеята за безвъзмездно и доброволно кръводаряване като хуманен, полезен и безопасен начин за активно лично участие в обществения живот на всички граждани от община Шумен.
Очакваме Ви!

понеделник, 26 октомври 2009 г.

Младите червенокръстци в село Черенча

Във връзка с нанесените сериозни щети при битов пожар възникнал на 06.10.2009г в дома на осем членното семейство на Халемия Юсеинова Ахмедова от село Черенча, младите доброволци от Българския Червен кръст Шумен организираха пет дневна набирателна кампания на храни и хранителни продукти в две шуменски училища - СОУ "Йоан Екзарх Български" и СОУ "Сава Доброплодни".
В резултат на кампанията бяха набрани:
1. захар - 7кг
2. боб - 7кг
3. ориз - 12кг
4. брашно - 10кг
5 леща - 8кг
6. макарони - 20 пакета
7. сол - 2кг
8. олио - 7литра
9. оцет - 2 бутилки
10. консерви - 4 бр.
11. качамак - 1кг
Днес 26 октомври 2009г в 10.00 часа, младите червенокръстци предоставиха събраните храни на Халемия Ахмедова.

четвъртък, 8 октомври 2009 г.

храни трети транш интервенционни запаси

Здравейте,

От 12 октомври 2009г започва раздаването на храните от последния за 2009г - трети транш на Интервенционните запаси на ЕС на 10 830 социално слаби граждани от Шуменска област.

Всеки правоимащ ще получи в Районните Пунктове на Българския Червен Кръст намиращи се във всяка една община на Шуменска област по 2 кг брашно, 3 кг захар, 3 кг ориз и 4 пакета макарони.

Раздаването ще продължи до 06 ноември 2009г.

Количествата храни останали от неявилите се граждани ще бъдат раздадени на институционални бенефициенти.

Районният пункт за град Шумен се намира на ул. „Тодор Икономов" № 3 и ще бъде отворен всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа.

сряда, 7 октомври 2009 г.

Нов грипен вирус А/ Н1N1/ "Свински грип"

Заболяването от новия грипен вирус А/Н1N1/ т. нар. “свински грип” предизвика паника в цял свят. Вирусът се появи в Мексико и мълниеносно достигна до всички краища на света.
Какво трябва да знаем за свинския грип –тип A/H1N1?
На 11-ти юни тази година беше обявена първата пандемия (глобална епидемия) на 21-ви век. Виновник за това е бързоразпространяващият се грип - A/H1N1/т.н. свински грип/. По последни данни на Световната здравна организация (СЗО) 177,457 души са били заразени от новия грипен вирус в света. Епидемията е обхванала 170 страни. Сред най-засегнатите досега са САЩ, Мексико, Великобритания, Япония, Канада, Испания и други.
До момента в България са регистрирани 78 случая на новия грип. От здравното министерство успокоиха, че смъртността от вируса в световен мащаб е под 0.5% и е по-ниска от тази при сезонния грип. От заболяването досега са починали 3550 души в целия свят, от които 174 са в ЕС. В повечето случаи заболяването протича в лека и средно тежка форма без усложнения. Това означава, че за момента болестта не е по-опасна от обичайните грипни заболявания. Основната причина за бързото разпространение на вируса е пътуването на хората по различни части на земното кълбо, особено през отпускарския сезон. Това е и причината вирусът у нас да навлиза от английски туристи или хора, завърнали се от Великобритания.
Почти всички летища са оборудвани със специални термокамери, които засичат високата температура на пристигащите и заминаващи пътници. Всеки човек, имащ температура над 38 градуса, бива посъветван да се изследва за “свински” грип.

Какво представлява “свинския грип “?

Свинският грип е щам на А вирус, обозначен с Н1N1. Наименованието “свински” грип предизвика протести сред производителите на свинско месо, тъй като заболяването веднага предизвика спад в потреблението му. Мексико категорично забранява наименованието „мексикански грип“. Световната здравна организация (СЗО) приема наименованието "грип А (H1N1)", а не свински грип.
Новият грип получава наименованието „свински“, защото много от гените на вируса са същите като тези, които се наблюдават при грип, поразяващ свинете в Северна Америка.
По-нататъшните изследвания обаче показват, че епидемията се дължи на нова разновидност на H1N1, която досега не е била установена при свинете. Има сериозни подозрения, че първите засечени болни животни са били заразени от хора. Но тъй като вирусът е ендемичен при домашни свине, те са един от основните източници на заразата.

Свинският грип причинява инфекция, засягаща респираторния тракт на домашните прасета, но може да се разпространи и сред птици (диви и домашни) и коне. Прасетата и хората са с най-нисък имунитет срещу вируса А/H1N1. Хората се заразяват от свински грип след контакт със заразено животно или след контакт със заразен човек. От свински грип човек не може да се зарази след консумация на свинско месо, тъй като термичната обработка унищожава грипния вирус. Възможно е заразяване и от пипане на заразени повърхности.
Вирусът засяга целия бял дроб на заболелия, а не само част от него, както при обикновен грип. Леталните изходи се наблюдават най-вече при хора, които имат белодробни проблеми.

Кои са най-честите симптоми на новия грип ?

Симптомите след зараза със свински грип са подобни както при обикновения грип - висока температура, втрисане, главоболие, изпотяване, диария. Осезаемо се засягат горните дихателни пътища – хрема, болки в гърлото, кашлица. Обикновено първите симптоми се появяват около седмица след заразяване.

Лечение на свински грип

Ако човек получи симптоми, като горе изброените, моментално следва да посети личния си лекар. Всеки болен човек трябва да бъде изследван за евентуална зараза със свински грип, за да може моментално да се овладее заболяването.
Към този момент заболяването е лечимо и по-голямата част от заразените биват успешно излекувани. Водещи фармацевтични компании работят за създаването на медикаменти против свинския грип. Не са малко и подозренията за изкуствено създадена зараза със свински грип с комерсиални цели.
Някои фармацевтични фирми разполагат с антивирусни лекарства, които може да контролират болестта, но няма гаранция дали те със сигурност могат да я излекуват. Засега настанените в болница с подозрение за свински грип се лекуват с медикаменти срещу известни вирусни заболявания.
Специалисти заявяват, че вируса се поддава на лечение с лекарствата Тамифлу и Реленца, но не и на други противогрипни средства като ремантадин.
Вече е изработена ваксина срещу свинския грип. Всички страни членки на ЕС на 12 септември т.г. в Люксембург са обсъдили подробностите около общата поръчка на ваксини. Очаква се да бъдат пуснати на пазара общо 80 милиона ваксини, които ще стигнат за 1/5 от населението на страните-членки. Крайната цена на ваксината срещу новия грипен вирус няма да надвиши 10 евро. Тя ще е достъпна за българите още в началото на следващата година.
В близките дни пандемичният комитет към Министерския съвет ще реши кои рискови групи от населението на България ще получат ваксините безплатно. Най-вероятно това ще са здравни работници, които са най-застрашени от заразата, както и възрастните, хората с хронични заболявания и децата.
Не е малка и опасността от мутиране на вируса, затова поставянето на ваксина не изключва напълно вероятността от зараза.
Според СЗО епидемията е на път да отслабне в редица страни от южното полукълбо. Други експерти обаче прогнозират, че есента ще бъде големият бум на заболяването.

Алгоритъм на поведение при болен, контактен или суспектен за заболяването.
Суспектни за заболяването са хора пребивавали и завръщащи се от чужбина с остър респираторен синдром и фебрилитет, както и такива за които има данни, че са контактували с доказано болни хора.
Пробите с материали за изследване от свински грип става в инфекциозните отделения на областните болници, за целта пациентите трябва да се обръщат към личния лекар или приемните кабинети на лечебните заведения за болнична помощ.
Транспортът на болни или суспектни става с автомобили на лечебните заведения или за тяхна сметка. Груба грешка е ползването в такива случаи на обществения транспорт, поради риск от разпространяване на вируса.
На изследване подлежат болни с фебрилитет и с остър респираторен синдром завръщащи се от чужбина или контактни на доказано болни от свински грип.


Мерки за предпазване от новия грипен вирус според Международната Федерация на Червения Кръст /МФЧК/.Препоръчват се пет прости правила за поведение, независимо къде живеем, и работим:
1. Измиване внимателно на ръцете с топла вода и сапун/ пяна. Това е особено важно след контакт с болни хора.
2. Покриване добре на носа и устата при кашлица и кихане. Това може да стане с маска или кърпичка.
3. Да се стои на разстояние поне 1,5 м. при разговор и избягване на многолюдни събирания, ръкостискания и целувки при среща с хора.
4. Изолиране на болните в отделна стая. По възможност при болният да влиза само един член от семейството и то този който няма някакви други заболявания. Добре е при болният да се влиза с маска. Редовно да се проветрява помещението. Не трябва да се забравя, че най- рискови са малките деца, бременните, болните и възрастните хора. В тези случаи е добре да се потърси веднага медицинска помощ.
5. Да бъдат унищожавани инфектираните материали, като кърпички и маски, като за целта същите бъдат запечатите в найлонова торба и изгорени или заровени.

сряда, 23 септември 2009 г.

Защо трябва да обичаме целината /керевиза/ ?....

Притеснявате се за незначителни неща и сънят ви е неспокоен? Тогава включете в менюто си салата от сурова целина, настъргана на едро и подправена с растително масло.

Възпята от Омир, известна още от древността и призната от съвременната медицина, любима храна на богинята Афродита... Това е познатата на всички ни целина! Този зеленчук е истинска банка на полезни вещества и етерични масла, които зареждат с енергия и предпазват от болести.

Целината е балсам за стомаха и червата. Надземната част и кореноплодът са богати на етерични масла и органични киселини, които възбуждат апетита, засилват отделянето на храносмилателни сокове и подобряват храносмилането и усвояването на полезните вещества. Коренът съдържа груба целулоза, която нормализира работата на червата и лекува запек. Целината притежава леко спазмолитично действие, помага при спазми на стомаха и образуване на газове в червата - метеоризъм.

Целината лекува рани. От древността хората лекуват порезни рани с настойка от сухи листа. Съдържащите се в тях етерични масла и фитонциди притежават антисептично и противовъзпалително действие.
Рецепта: 2 супени лъжици сухи листа се заливат с чаша вряла вода и се оставят да се изкисват в нея 2 часа. Прецедената настойка се използва за компреси.

Целината действа успокояващо. Пресният кореноплод е богат на антистресовия минерал магнезий. Ето защо сокът от целина е чудесно успокояващо средство и помага в борбата срещу депресията. Може да се пие в смес със сок от моркови, ябълки, магданоз или копър.
Рецепта: Притеснявате се за незначителни неща и сънят ви е неспокоен? Тогава включете в менюто си салата от сурова целина, настъргана на едро и подправена с растително масло. Или пийте прясно изцеден сок от корените - по 3-5 с. л. три пъти дневно преди хранене.

Целината е естествен афродизиак №1. Съдържащите се в нея етерични масла (0, 1% в корена и 2-3% в плодовете) разширяват кръвоносните съдове и усилват половото влечение.

Целината запазва стройната фигура. Използва се в различни диети, тъй като е нискокалорична, богата на витамин С, с много ниско съдържание на натрий. Основното действие на целината е диуретично, извежда от организма излишните соли и предпазва от напълняване.

Най-добрата листна целина е средна на дължина и не много твърда. Проверете: нейните дръжки трябва да са чупливи и меки. Когато избирате растения със силно развити корени, търсете твърд кореноплод. Натиснете леко върха на корена, за да видите дали не е нагнил.

Правилата са прости, а ефектът - поразителен; затова не се колебайте, а изберете храната на боговете.
frognwes.bg

Да пием ли вино и с какво мезе?...

Сполучливата комбинация между ястие и вино е един от моментите на абсолютно щастие за всеки гастроном.

И виното, и храната печелят от успешното им съчетаване - неподозирани досега вкусови аспекти на храната могат да изпъкнат чрез подходящото вино и обратното - виното може да "разцъфне" в нова светлина чрез правилното ястие, разкрива сайта vinoto.com.

За да усетите вълшебството на подобни комбинации не са необходими скъпи ресторанти или луксозни вина. В комбинирането на вино с храна са важни интуицията, доброто ви чувство за съчетаване на вкусовите нюанси и любопитството ви, а не цената или репутацията на едно вино или хранителен продукт.

Железните правила от едно време

Повечето такива правила за най-удачното комбиниране на вино с храна датират от 19 век и са въведени от френските готвачи, които по това време пътуват из Европа и показват на другите нации какво разбират французите под житейска наслада. Оттогава се знае, че към стриди се поднася шампанско, към риба - бяло вино и към дивеч и месо - червено. Тези доста безапелационни правила са били нарушавани многократно през годините, тъй като естеството на определени ястия и богатото разнообразие от вина позволяват, а понякога дори налагат, доста свободното им интерпретиране. Така например, някои меса спокойно могат да бъдат подкрепени от по-силно бяло вино. Фактът, дали едно ястие е със или без сос - вкуса на соса понякога доминира над вкуса на месото - също е важен за избора на подходящо вино. Само цветът на едно вино в никакъв случай не може да ни каже всичко за структурата, тялото и ароматите му.

Местните решения на въпроса

Друг подход към съчетаването на вино и храна е да се избягва спора между тях. Обикновено няма да сбъркате ако просто оставите двата компонента взаимно да се допълват. Така например, едно изключително вино изпъква много по-добре на фона на едно сравнително просто ястие, което ще подчертае всички качества на виното, отколкото на фона на някое пищно и сложно кулинарно творение.

Дадени вина и ястия са се "открили" взаимно през годините и представляват особено сполучливи комбинации и това обикновено са регионалните ястия и вина. Почти всички местни специалитети хармонират най-добре с вината от региона. Както и при останалите аспекти на виното, и тук французите имат интересни предложения за гастрономите - когато поднасят "Телешко по анжуйски", те обикновено го придружават от местните Мускадет дьо Севр или анжуйско розе. Когато говорим за Франция не можем да подминем сиренето и всичките му 246 вида, идващи от там и това колко често отчаяно се питаме кое вино с кое сирене? Обширна тема, по която ще има отделен материал, но най-общо можем да кажем, че много от вината, като порто, шери "Олоросо", мадейра, малага или марсала капитулират пред тежките и солени сирена. Но, подобно на ястията, ако за местните сирена се разтърсим сред местните вина, шансът да попаднем на прилична комбинация е по-голям, отколкото ако просто пробваме наслуки.

Любопитство, личен вкус и някои други съображения

И все пак ........ кое вино? По-горе изяснихме предимствата на регионално обоснованите съчетания - те във всеки случай са добро решение на въпроса. Стига да имаме достъп до тях обаче, което не е случаят с българския пазар на вино - той се ограничава до малко на брой, не особено качествени екземпляри от някои страни. Тогава любопитството и желанието за експериментиране излизат на преден план. Винаги могат да са ви от полза "железните правила" от старо време, описани по-горе, но не се ръководете сляпо от тях и никога не приемайте нещо за даденост. Нещата не са статични; дори когато си мислите, че сте открили перфектното вино за дадено ястие, понякога малка промяна, като друга реколта, промяна в технологията за производство на виното, същата рецепта, но интерпретирана от друг готвач, могат да ви донесат разочарования. Така, че бъдете винаги готови да експериментирате. Спор няма, от време на време ще има странни резултати, но без това не би било интересно.

Като подтик към по-нататъшни творчески успехи едно на пръв поглед странно, но проверено и в действителност вълнуващо предложение: когато става въпрос за тежки, обилни месни или дивечови ястия със сметанови сосове, спонтанно бихме се сетили за тежко, богато червено вино. Опитайте с висококачествените бели вина със значително количество остатъчна захар - немски, австрийски, елзаски. Точно те все още не се предлагат на нашия пазар, за съжаление, но пък можете да намерите унгарското токайско вино.
Различията в индивидуалните вкусови възприятия са нещо съвсем реално и за щастие днес никой не се опитва да ги пренебрегва, напротив - като официални придружители на дадено ястие често се изброяват няколко вина. Да вземем за пример печената гъска. С нея прекрасно биха хармонирали по-тежките австрийски или немски ризлинги, чиято добре структурирана плодова свежест компенсира много добре мазнината на гъската. С богатото на мазнини гъше месо много добре биха се справили и достатъчно танинови червени вина, например от Северна Италия или такива от сорта Малбек. И от трета страна, самият вкус на гъшето месо хармонира прекрасно с ароматни червени вина с нос на подправки, като тези от сорта Шираз от Долината на Рона или от Австралия. Разбира се, роля играят и поводът на събирането и сезоните. На Коледа е по-вероятно да посегнем към някое "по-официално" вино, нищо, че може и да не е най-доброто за даденото ястие. През зимата е най-вероятно да изберем по-тежкото бяло (с над 13 % алк.) или червеното, а през лятото - лекото бяло вино или розето.
frognews.bg

петък, 4 септември 2009 г.

ПРИКЛЮЧИ РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ ВТОРИЯ ТРАНШ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС

На 28 август 2009г приключи предоставянето на храни от втория транш на интервенционните запаси на ЕС на социално слаби граждани в Шуменска област.

Благодарение на изключителното и любезно съдействие както на медиите в Шумен, така и на кметовете от десетте общини на Шуменска област, всеки един от 10 205 граждани получавали към 31 декември 2008 енергийни помощи, получиха по 3кг захар, 3кг брашно, 3кг ориз и 8 пакета макарони, както следва:
ОБЩИНА БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СПИСЪК БРОЙ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩИ БРАШНО 3КГ ОРИЗ 3 КГ ЗАХАР 3 КГ МАКАРОНИ 3,2 КГ ОБЩО % НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПОМОЩИ НА ПРАВОИМАЩИТЕ
ПРЕСЛАВ 735 708 2124 2124 2124 2265,60 8637,60 96%
ВЪРБИЦА 950 934 2802 2802 2802 2988,80 11394,80 98%
СМЯДОВО 596 569 1707 1707 1707 1820,80 6941,80 95%
ВЕНЕЦ 760 740 2220 2220 2220 2368,00 9028,00 97%
ХИТРИНО 726 722 2166 2166 2166 2310,40 8808,40 99%
КАОЛИНОВО 1319 1279 3837 3837 3837 4092,80 15603,80 97%
НИКОЛА КОЗЛЕВО 1079 1067 3201 3201 3201 3414,40 13017,40 99%
НОВИ ПАЗАР 883 861 2583 2583 2583 2755,20 10504,20 98%
КАСПИЧАН 676 655 1965 1965 1965 2096,00 7991,00 97%
ШУМЕН ГРАД 1700 1278 3834 3834 3834 4089,60 15591,60 75%
ШУМЕН СЕЛА 1406 1392 4176 4176 4176 4454,40 16982,40 99%
ШУМЕН 1 транш 543 129 258 387 387 0,00 1032,00 24%
ОБЩО 10830 10205 30873 31002 31002 32656,00 125533,00 94%

вторник, 25 август 2009 г.

Що е хомеопатия?

Погрешно е да се идентифицира Хомеопатията с билколечението или с други алтернативни методи за лечение. Тя стои на здрава научна основа и използва методи, при които с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират естествените оздравителни реакции на самия организъм. Хомеопатични лекарства се приготвят по строго определен научен метод и са световно признати за лекарствени средства. Често я наричат “нежната медицина”, защото тя действа изключително меко, без сътресения за организма, по посока на реакцията на самия организъм, а не срещу него и без да нанася вреда по токсичен път или да променя самия организъм.

Хомеопатичната медицина не изисква строга класификация на заболяванията или наличие на определена диагноза. Тя не се интересува от клиничната диагноза, а от реакцията на целия организъм към болестотворния фактор: на емоционално, психическо и физическо ниво. ТЯ ЛЕКУВА НЕ ОТДЕЛНИЯ СИМПТОМ ИЛИ БОЛЕСТ, А ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ, поставен в критични (патологични) условия.

Произхода на думата “Хомеопатия” е гръцки: Homoios – подобен; pathos – страдание и отразява основният й принцип: ПОДОБНОТО СЕ ЛЕКУВА С ПОДОБНО (Similia similibus curantur). Веществото, от което е създадено хомеопатичното лекарство, дадено в по-големи дози на здрав организъм, предизвиква подобни симптоми като на болния човек.

Общо може да се каже, че лечебните методи са два основни вида: хомеопатичен и алопатичен. Алопатичните методи действат противоположно на реакцията на организма срещу болестния фактор, т.е. потискат естествените защитни сили на организма. Хомеопатичните действат обратно – засилват естествените защитни реакции на организма и му помагат да се справи с болестта. Да вземем за пример човек, страдащ от висока температура. Чрез високата температура организмът сам създава такива условия, при които болестотворният агент не може да се развива. Целта на алопатичното лекарство за температура е да я понижи като така създава благоприятни условия за развитие на патогена. Отделно трябва да добавим друго алопатично лекарство, което да убие болестотворния агент (както и някои клетки на самия организъм, с което му вредят). Хомеопатичното лекарство не понижава температурата, а напротив - задържа я по-дълго време като по този начин патогена не може да живее и умира. През това време пациентът е бодър и със запазен апетит, въпреки че е с висока температура. Няма странични отрицателни ефекти, както и вреда за организма.

Защо не е заела мястото, което й се полага

Медицината е възникнала в дълбока древност, с нея са се занимавали най-интелигентните и начетени представители на човешкото общество. Предвид материята на медицината (преплитането на живота и смъртта) тя развива и своя философия. Обособяват се много мнения за лечебни методи, които в годините намират поддръжници и стават научни течения.

Първото течение – с представител Хипократ - смятало, че симптомите, чрез които се проявява болестта са резултат на саморегулиращата и защитна функция на организма и те трябва да се подпомогнат: с лечебно гладуване, билки, чист въздух, хигиена.

Второто течение приемало, че симптомите са самата болест, с която трябва да се борим активно като с нашественик и враг.

Голямо значение за доминирането на ограничената материалистична теория в медицината оказва редукционистичния подход на Рене Декарт (френски философ от ХVІІ век). Той твърдял, че хората имат два разграничими компонента – ум и физическо тяло, т.е. материална и духовна част, което донякъде е израз на конфликта между църква и наука. За това разграничаване допринасят откритията на Робърт Кох (немски бактериолог) и Луи Пастьор (френски химик и биолог). Те спомагат за формирането на теорията за специфичния причинител – болестотворен микроорганизъм. Според нея всяка болест се причинява от разпознаваем конкретен причинител – вирус или бактерия. Постепенно пациентът се превръща в “болестна единица”, дори само като болен орган, а не като болен човек. Напоследък е особено силно развита тенденцията лекарят да се превръща в механичен събирач на данни от лабораторията, образното изследване или апаратурата. Загуби се безценния контакт лекар - пациент. Така от пациента отпада необходимостта да поеме отговорност за собственото си здраве. Хората свикнаха с мита, създаден от медицинската индустрия за “магическото хапче”, което ще ги освободи от страданието. Медицината вече се свързва с развитието на фармацевтичната промишленост – могъща сила, подкрепяща алопатичния подход. Здравеопазването започна да се обвързва все повече с икономически и политически интереси, твърде отдалечени от грижата за здравето на хората. Медицината се превърна в индустрия, носеща огромни печалби.

В САЩ през ХІХ век са съществували около 60 Хомеопатични болници, 10 детски Хомеопатични болници, хиляди Хомеопатични и натуропатични медицински колежи, в които са се изучавали хомеопатия, фитотерапия, гладолечение и др. природни методи. Една четвърт от всички практикуващи лекари са прилагали хомеопатия.

В началото на ХХ век огромни икономически фондации (Рокфелер) започнали активна дарителска дейност насочена към медицинските университети. Те искали да създадат медицинска професия, вдъхваща респект, практикувана от висшата класа и с философия, базирана на използването на алопатични лекарства. Същите фондации били монополизирали вече производството и продажбата им. Чрез финансови механизми тези фондации стимулирали развитието на Висши медицински учебни заведения, отговарящи на техните интереси и унищожавали останалите. Така “правото на избор” за начина на лечение на населението било отнето. Наложили се такива терапевтични методи, които не са толкова ефикасни, колкото икономически изгодни (за производителя на алопатични лекарства и медицинска апаратура). Например: за бронхопневмония се изписва 1 антибиотик + няколко витамина + лекарства за температура + лекарства за кашлица. След няколко дена антибиотика се налага да се смени с друг. Според дейността и активната реклама на фармацевтичните фирми се налага едно или друго “модерно” лекарство.

Що е кинезитерапия?...

Какво представлява кинезитерапията? Какви са нейните цели, методи, средства? С какво тя ни помага да живеем по-добре?

Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна медицинска дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини и включваща в себе си теорията и методиката на физическото възпитание, тъй като този тип лечение представлява психолого-педагогически процес, протичащ между пациента и терапевта.


Природата е дарила нас, човешките същества, с най-съвършения механизъм, съществуващ на Земята – нашето тяло. Всички знаем, че развитието и усъвършенстването на човешкия индивид протича под контрола и ръководството на едно уникално високо организирано формирование – мозъкът. Благодарение на дразненията, постъпващи от околната среда мозъкът се тренира да реагира правилно и адекватно на променящите се условия.

Човек се ражда с богат набор от безусловни рефлекси, необходими за оцеляването в първите дни на самостоятелно съществуване като организъм. При израстването постепенно те се развиват, обогатяват и допълват от постепенно изграждащите се условни рефлекси. А условният рефлекс се изработва чрез многократни повторения и натрупване на опит. Това става в процеса на игра на детето. В първите години от живота играта представлява целенасочена имитация на дейностите, които то наблюдава около себе си, т.е. от любимите си хора. Постепенно движенията на този малък човек стават все по-уверени, точни и бързи, т.е. мозъкът е извършил аналитико-синтезиращата си работа и даването на правилна команда за действие отнема все по-малко време, а движенията на тялото стават все по-фини.

В периода на бурен растеж на организма тези процеси са все по-многобройни и разнообразни, но абсолютно винаги в основата им стои движението на човешкото тяло, под командите на мозъка.

Хилядолетия назад мъдри хора са открили, че може да бъде повлияно благоприятно върху редица дисфункции на организма чрез нещо толкова просто и приятно като естественото движение.

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

1. Тя е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. С някои психологически похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и самоконтрол върху жизнените функции.

2. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.

3. Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно. Прилагането ù преминава постепенно и незабележимо от лечение към профилактика и общо укрепване.

Едно от основните качества на здравия организъм е възможността му да се приспособява към измененията във външната среда (температурни колебания, влага, замърсяване, стресови фактори и др.), като по този начин запазва постоянството на своята вътрешна среда.

Ето защо използването на природните фактори, масажът и някои психологични техники се прилагат много резултатно за възстановяване на равновесието в организма с цел възстановяване на здравето, което е основната задача на кинезитерапията!


неделя, 23 август 2009 г.

Панорама 08

На всеки две години Международният Комитет на Червения Кръст издава филма Панорама. В него се показва какви ужасни загуби и разрушения носят въоражените конфликти, застрашавайки живота на хората и тяхното имущество, принуждава ги да напускат домовете си и да се разделят с близките си.