Публикации

1071 е общият брой на лицата инфектирани с ХИВ у нас по данни на Министерство на здравеопазването за периода 1986 г. - 15.11.2009 г.

Fighting AIDS, Tuberculosis and Malaria

40% от българите определят здравето си като добро

Работа на терен...

Интервенционни запаси и през 2010

Другите за нас...

Бъди в час

Бъди в час

Как да запазим нашето здраве?

Другите за нас...

Интуицията: можем ли да й се доверим?

Хранителни пакети за деца

Другите за нас...

БЧК Шумен, ОЗЦ Шумен и младежки дом Шумен организират дебат...

Доброволци разменят дъвки срещу цигара за Международния ден срещу тютюнопушенето

Интервенционни запаси на ЕС

клуб Връстници обучават връстници Шумен

Акция

Младите червенокръстци в село Черенча

храни трети транш интервенционни запаси

Нов грипен вирус А/ Н1N1/ "Свински грип"

Защо трябва да обичаме целината /керевиза/ ?....

Да пием ли вино и с какво мезе?...

АКАДЕМИЯ 2009

ПРИКЛЮЧИ РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ ВТОРИЯ ТРАНШ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС

Що е хомеопатия?