понеделник, 28 юни 2021 г.

Състезание по пътна безопасност

 На 28.06.2021г. Спортно състезание - част от кампания по Пътна Безопасност се проведе в СУ "Тр. Симеонов" с ученици от 5, 6 и 7 класове съвместно с младите червенокръстци. Младите хора показаха , че има алтернатива и тя е безопасно поведение на пътя.
вторник, 22 юни 2021 г.

„България се ваксинира срещу COVID-19 - информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!“

Доброволци от БЧК Шумен се  включиха активно в  мащабната информационна кампания, организирана от РЗИ- Шумен под мотото: „България се ваксинира срещу COVID-19- информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!".

Целта на инициативата е да се предостави достоверна информация на възможно най-голям брой хора за възможността за по-бързо приключване на пандемията от COVID-19, а именно чрез ваксиниране.

Акцентът на кампанията дава отговори на въпросите „Защо да се ваксинирам?", „Как да избера ваксина?", „Къде мога да се ваксинирам?"

Активната част на кампанията е в периода от 21 юни до 25 юни.

Доброволци от БЧК и екипи от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ са  обособили пунктове по централната градска част и ще бъдат на разположение за всички, желаещи да получат достоверна информация за значението на ваксините и възможността да се имунизират срещу COVID-19. Информационните пунктове ще бъдат разположени:

·         На 22 юни (вторник) пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев" в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;

·         На 23 юни (сряда) пред сградата на Областна управа - Шумен в часовете от 11,00 до 13,00 ч.;

·         На 24 юни (четвъртък) на входа на Градската градина в гр. Шумен в часовете от 11,00 до 13,00 ч.

 

За кампанията  са осигурени информационни материали за всички, които желаят да бъдат информирани, защитени и спокойни!

сряда, 16 юни 2021 г.

Здраве и профилактика

Във връзка със Световния ден на кръводарителя 14 юни,  в залата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания се проведе среща-разговор с потребителите на услугата. Фелдшер Сн. Ковачева, дългогодишен активист и доброволец на БЧК Шумен, запозна присъстващите с ползите и процедурата при кръводаряване. Интерес  предизвикаха и  темите за правата на пациентите, профилактичните прегледи и  видовете ваксини.

понеделник, 7 юни 2021 г.

КУРС ЗА ВОДНИ СПАСИТЕЛИ

 

                БЧК –  Шумен набира кандидати за организиране на курс за „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове”, и „Воден спасител на открити водни площи и море”.

            Приемният изпит за курсистите ще се проведе на 14 юни 2021г. /понеделник/, от 17.30ч.  на градски плувен басейн в град Шумен /АКВА/.

            Кандидатите за постъпване в курс, трябва да се явят в 17.30ч. в басейн АКВА Шумен и да разполагат с полица от сключена застраховка „Злополука“ и медицинско свидетелство за това, че са годни за включване в курс за обучение на водни спасители.  

        

           Финансови условия:

·       За курс  „Воден спасител на плувен басейн и водни паркове” - 290. 00лв.,

·       За курс „Воден спасител на открити водни площи и море /надграждащ/ - 195. 00лв.,

 Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да се включат в надграждащ курс.

·       За открити водни площи и море  - 350. 00лв.

               Входът за достъп до плувния басейн, мястото на пребиваване за целия период на обучението, както и разходите по престоя са за сметка на  кандидатите. 

 

            ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 

               Пламен Петров – Директор на ОС на БЧК- Шумен,  тел.: 0889 42 55 55

               Ирина Георгиева – специалист в БЧК-Шумен, тел.: 0889 40 93 99

вторник, 1 юни 2021 г.

ЗАДАНИЕ

 

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се село Кочово, община Велики Преслав в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен.

2.     С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:

 

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.;

-       товарен автомобил /микробус/ до    3 т

-       товарен автомобил                       до 5 т.;

 

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.

 

3.    Срок за изпълнение: срокът на оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г.".

 

4.    Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.  - ……..лева/клм

-       товарен автомобил /микробус/ до    3 т.  - ……..лева/клм

-       товарен автомобил до 5 т.                       - .........лева/клм

 

5.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:

а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%

          б/ Предложена цена –                                                       40 %

в/ Срок за изпълнение –                                                    20%

6.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.

 

7.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.

 

Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  21.06.2021 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  

 

     Телефон за контакт: 0889 42 55 55