Публикации

Младите доброволци от Шумен празнуват 95 години БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Помощ за семейство в нужда

Хранителни пакети за възрастни хора в нужда

Международен ден на възрастните хора

Превенция на HIV/AIDS