петък, 7 октомври 2016 г.

Помощ за семейство в нужда

Областният съвет на Българския Червен кръст в Шумен подпомогна с хранителни продукти и дрехи самотна многодетна майка от село Мировци, община Нови пазар. 

Хранителни пакети за възрастни хора в нужда

Областният съвет на Българския Червен кръст в Шумен подготви и предостави 20 пакета с хранителни продукти на самотно живеещи и болни възрастни хора. Инициативата е по повод 1 октомври – Международния ден на възрастните хора.

Международен ден на възрастните хора

По повод 1 октомври- Международния ден  на възрастните хора, Областният съвет на БЧК Шумен поздрави своите активни доброволци от пенсионерските клубове в града.  Младежите от БМЧК Шумен бяха скъпи гости на техния празник.

Празникът премина, изпълнен с чудесни емоции за всички. Много музика, танци и забавни игри допринесоха за доброто настроение. По традиция беше излъчен Евро пенсионер- с пожелание пенсиите на българските пенсионери да достигнат европейските и да бъде дадена възможност за достойни старини на всички.  Тази среща между поколенията  бе изпълнена с много емоции, изненади и  подаръци. 

Превенция на HIV/AIDS

На 1 октомври  доброволците от БМЧК Шумен, проведоха обучение на тема: Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение. Включиха се младежи от клубовете в град Шумен. Обучителите  Александър Пламенов и Димо Савов запознаха  доброволците    с базисни знания за HIV/AIDS, механизми на заразяване, техники на  изследване и методи за предпазване. Доброволците разгледаха и предложиха иновативни методи за представяне на темата сред свои връстници.