храни трети транш интервенционни запаси

Здравейте,

От 12 октомври 2009г започва раздаването на храните от последния за 2009г - трети транш на Интервенционните запаси на ЕС на 10 830 социално слаби граждани от Шуменска област.

Всеки правоимащ ще получи в Районните Пунктове на Българския Червен Кръст намиращи се във всяка една община на Шуменска област по 2 кг брашно, 3 кг захар, 3 кг ориз и 4 пакета макарони.

Раздаването ще продължи до 06 ноември 2009г.

Количествата храни останали от неявилите се граждани ще бъдат раздадени на институционални бенефициенти.

Районният пункт за град Шумен се намира на ул. „Тодор Икономов" № 3 и ще бъде отворен всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа.

Коментари