Публикации

Обучения в община Никола Козлево

Общи знания по ПДП с ученици от ОУ "Христо Ботев" с. Църквица

Превенция на социално изключване на деца по съпътстващи мерки на ОПХОМП от ФЕПНЛ в Шумен

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН- обучение в ППМГ "Нанчо Попович"

96 години- БМЧК

Национално състезание за възрастни хора

Да празнуваме заедно