четвъртък, 29 ноември 2012 г.

„Животът е безценен”


Отчетно-изборна кампания на БЧК Шумен 2012/2013г

В съответствие с определения в Устава на БЧК четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органи от 26 ноември до 25 декември 2012 година в област Шумен ще се проведат отчетно-изборните събрания на общинско ниво.
Съгласно дневния ред общинските събрания ще приемат отчетите си за изминалия четиригодишен период, ще изберат новите си ръководства-председател и зам.-председател, ще определят делегати и подгласници за Областното общо събрание през следващите четири години, ще обсъдят и приемат Планове за своята работа през 2013г., които са изцяло съобразени с компетентността и възможностите на всяка една общинска организация.
На 28 ноември 2012г. се проведе отчетно – изборното събрание на Шуменската общинска червенокрътска организация.

понеделник, 19 ноември 2012 г.

Ден на толерантността

     
      Във връзка с отбелязването на  16 ноември 2012 година – Международен ден на толерантността и с организацията на основна дейност по изпълнение на проект „Деца на света", финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи" и изпълняван в област Шумен от доброволци на БЧК Шумен, червенокръстката организация на 16 ноември 2012 година организира  Ден на толерантността. Мероприятието имаше за цел да повиши нивото на обществена чуваемост сред местната общност по проблемите на толерантността и посредством доброволчески усилия да инициира обществен дебат по темата в регионален мащаб.
 
       Събитието стартира от 14.00 часа на 16 ноември 2012г. пред административната сграда на БЧК Шумен на ул. „Цар Освободител" №143, където млади доброволци на организацията проведоха шествие на толерантността и благия дух. В начинанието се включиха над 100 млади хора от всички училища на град Шумен и млади хора от Помощно училище „Станата" – гр.Нови Пазар.
 
      По-късно през деня от 15.30 часа във фоаето на административната сграда на БЧК Шумен бе открита тематична изложба на младежки творби, насочена към популяризиране на ценностите на толерантността като житейски фундамент в битието на младите хора. Изработените творби са продукт на доброволчески дух от страна на ученици и материални усилия, подкрепени от над 12 учебни заведения в община Шумен и от деца, учащи в Помощно училище „Станата" – гр. Нови Пазар.
 
       От 16.00 часа със съдействието на младежки театрални школи към Драматичен театър „Васил Друмев" от град Шумен бе поставена безплатна театрална постановка, насочена към всички граждани. Сюжета на представлението, представляващо съвкупност от сюжетни моменти от различни театрални постановки в рамките на около 40 минути, бе  тематично насочен към изконните за българския манталитет моменти на доброта, хитрост, хумор, състрадание, толерантност и т.н..
 
      Основната задача на настоящата дейност бе по ненатраплив за потенциалната публика начин да акцентира внимание върху значимостта на индивида за общата обществена битност и да накара всеки да се замисли какво може да даде от себе си за едно по-добро настояще и бъдеще. По този атрактивен за публиката начин и чрез медийните публикации на събитието бяха промотирани сред местната общност в Шумен ценностите на толерантността като основен фундамент в градежа на съвременното общество. Представлението бе насочено към широка публика от различни възрастови групи, но преимуществено бе посетено от млади хора. Специални гости на представлянието бяха  ръководството на Български Червен кръст в област Шумен и  доброволци от Корпус на мира в България. Всеки от тях поздрави присъстващите и говори за трансграничните предели на толерантността като основна хуманна ценност.
 
        На събитието младите хора от Помощно училище „Станата" – Нови Пазар, преминали модулни обучения по Дейност 2, изнесоха своя кратка програма и ще показаха пред широката публика  нагледен модел за взаимно уважение и разбирателство, подчинено на общите хуманни закони. Двама от тях имаха роли в театралната постановка.
 
       Програмата на Деня на толерантността включи и  изпълнения на местни певчески състави, благотворителна изложба в подкрепа на младите хора от Помощно училище, младежко парти и т.н.. Посещаемостта на събитието бе измерима с капацитета на административната сграда на БЧК Шумен – около 160-180 лица, основно млади хора на възраст 14 – 19 години.. Мероприятието бе  мащабно популяризирано сред местната общност чрез средставата за масова информация.
 
        Допълнителна популяризираща роля изиграха атрактивните  рекламни флаери и плакати, изработени в рамките на настоящия Проект, които бяха  разпространявани сред местната общност в периода 1 октомври – 15 ноември 2012 година.
 
Събитието подпомогна и писането на Лексикона на толерантността по Дейност 1 от проекта, който вече се разпростира върху втори хартиен носител, съдържащ младежки послания за толерантно поведение и взаимно уважение.

петък, 16 ноември 2012 г.


Oбучение Нови пазар

 На 14 ноември 2012 г областният координатор на БМЧК Шумен проведе обучение на нови членове и доброволци от клуба в Нови пазар на тема Общи знания БЧК/ БМЧК. В модула бяха застъпени теми като зараждане на идеята за Червен кръст, неговото основаване, основаването на първите червенокръстки дружества в България, принципите на ЧК, както и структурата и дейностите на младежката организация.

Oбучение тютюнопушене

 По повод Междунардния ден без тютюнев дим БМЧК Шумен, съвместно с РЗИ, организира обучение на тема "Превенция на тютюнопушенето и зависимостите". По метода връстници обучават връстници бяха обучени 15 ученици от 7 и 8 класове на ПМГ "Нанчо Попович", СОУ "Панайот Волов" и СОУ "Йоан Екзарх Български".


Aкция тютюнопушене

 По повод Международния ден без тютюнев дим, доброволци на БМЧК Шумен раздаваха брошури с информация за вреди от пушенето на гражданите на Шумен. Същата акция се проведе и от членовете на клуб Нови пазар.


понеделник, 5 ноември 2012 г.

Започва раздаването на продуктите по втория транш на програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица"

От 5 ноември (понеделник), след закъснение по независещи от БЧК причини, започва раздаването на продуктите по втория транш на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица”. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”, а при реализирането й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.

Правоимащите бенефициенти ще получат полагащите им се продукти в 337 раздавателни пункта на БЧК в цялата страна, а областните дирекции на МВР ще оказват съдействие при тяхната охрана.

От 5 ноември храни ще се раздават в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра,  Сливен, Смолян, София – област  и Стара Загора.  В останалите области вторият транш ще закъснее, защото все още не са доставени в складовете на БЧК всички предвидени за раздаване хранителни продукти.

По време на втория транш ще бъдат раздадени над 17 000 тона хранителни продукти. Право да получат хуманитарната помощ имат над 309 000 нуждаещи се лица в цялата страна (споредНаредба 18 за условията и реда на разпределяне на храни от интервенционните запаси за най-нуждаещите се лица” от м. юли тази година).

Всички поименни списъци на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на продуктите ще се извършва от над 5500 щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособени за целта помещения.

Продуктите, които всеки бенифициент ще получи по втория транш, са: брашно - 5 кг; ориз - 5,5 кг; спагети -1,5 кг; макарони – 0,800 кг; бисквити – 0,200 кг; захар – 8 кг; олио – 7 л;  леща -12 кг; конфитюр-2 кг; картофено пюре – 1 кг; пчелен мед – 1,5 кг; кафе – 0,250; боб – 8 кг (общо – 52, 750 кг.).

Боб ще се раздава само в областите – Кърджали, Кюстендил, Перник, Пловдив, Сливен и Стара Загора. В останалите региони все още няма официално становище от ДАБХ.

След приключване на програмата нераздадените продукти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от Държавен фонд „Земеделие”, на институционални бенефициенти, каквито са социалните и психиатрични заведения в цялата страна.