Публикации

„Животът е безценен”

Отчетно-изборна кампания на БЧК Шумен 2012/2013г

Ден на толерантността

Oбучение Нови пазар

Oбучение тютюнопушене

Aкция тютюнопушене

Започва раздаването на продуктите по втория транш на програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица"