четвъртък, 20 септември 2007 г.

Купони

Една от основните дейности на БЧК Шумен е осигуряване на оптимална работа на Хранителна Банка Шумен. Във връзка с 1 октомври – деня на възрастните хора на 21.09.2007г в 9 часа Хранителна Банка Шумен ще предостави на самотно живещите възрастни хора 7 800 купона за хляб. Купоните са осигурени с любезното съдействие на община Шумен. Ще бъдат обхванати членовете от Общински Съвет на Съюза на пенсионерите Шумен, Съюза на инвалидите, Съюза на слепите и Сдружението на вдовиците и вдовците.
От създаването си до сега Хранителна Банка Шумен е раздала 98 234 купона за хляб.


One of the main activities of BRC Shumen is securing optimum work of food bank Shumen.
In relation with the 1 October Day of old Humans of 21. 09. 2007 in 9 Hours a food bank of Shumen will gift of solitarily living old humans -7 800 birthday parties for bread.
The birthday parties for bread are guaranteed with the kindly cooperation of municipality Shumen.
They will be the members of old humans, members of invalids, members of the blinds and the members of the widows and the widowers.
Food bank Shumen in this moment has gifts 98 234 birthday parties for bread.

сряда, 19 септември 2007 г.

Partnership

Здравейте,

Български Червен Кръст Шумен търси партньори за реализация на проект “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности Социален асистент и Домашен помощник”. Проекта е по Оперативната програма на МТСП “Развитие на човешките ресурси”

Очакваме Ви на адрес: shumen@redcross.bg и на телефон + 359 889 425 555


Hello,

A Bulgarian Red Cross Shumen searches mates for execution of project "Care in a family medium for autonomy life of humans with different kinds of handicaps and alone living humans" - activities "Fellow social teaching and homegrown benefactor".
The project is the more operational МТSP programme-human resources development

We expect you of an address: shumen@redcross.bg ,
and tel. + 359 889 425 555

понеделник, 17 септември 2007 г.

Живот без риск

Български младежки червен кръст – Шумен, Общински здравен център и РИОКОЗ организират информационно-образователна кампания „Живот без риск”.
Кампанията ще започне от утре - 18.09.2007г. и ще продължи до 21.09.2007г.
По време на кампанията доброволците на Български младежки червен кръст Шумен ще разпространяват информационни материали свързани със здравното образование и здравословния начин на живот сред учениците от шуменските училища.