Публикации

Дарение за децата от ЦНСТ "Слънце" Каспичан

Обучение по първа долекарска помощ в СОУ "Йоан Екзарх Български", Шумен

24 май- Ден на българската просвета и култура

Подпомагане по Фонд "Милосърдие"

Тренировка на МАЕ Шумен

Обучение по първа долекарска помощ на работното място

Първи стъпки по добротворчество на клуб "Надежда", общ. Никола Козлево

Безгрижно лято за децата от клуб "Приятели на здравето"

Клуб "Каспичан" при БМЧК Шумен отбелязва Международния ден за съпричастност към засегнатите с ХИВ/СПИН

Нощ в библиотеката

18 май- Mеждународен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Национално ученическо състезание "Да пазим децата на пътя"