вторник, 30 декември 2014 г.

Топъл обяд за децата от ПУ "Станата", гр. Нови пазар

 На първи  декември 2014г. стартира проектът на БЧК- Шумен „Топъл обяд и за мен". В  организираната трапезария в столовата на Помощно училище "Станата" гр.Нови пазар, всеки учебен ден се предлага топла храна  на 80 деца от социално-слаби семейства, деца  с един родител и  ученици  с увреждания. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на децата, посещаващи училището,  на възраст от 8 до 18 години. Предвижда се  храненето да продължи до 31 май 2015г. Стойността на обяда е 2.00 лв.  Проектът се съфинансира от партньорски организации и Национални благотворителни  кампании в магазини „Кауфланд". 

сряда, 24 декември 2014 г.

Коледен базар

На 18 и 19 декември 2014 г. БМЧК- Шумен организира коледен базар в Сити център. По време на базара доброволците предложиха коледни картички, сувенири, свещници, играчки за елха, изработени съвместно с деца, посещаващи Дневен център за деца с увреждания "Слънчев лъч". Арт- ателие "Чифлигарови" се включи в инициативата, предоставяйки книгоразделители, свещи и играчки за елха с декупаж. 

четвъртък, 18 декември 2014 г.

Хранителни пакети за деца

В периода 2-18 декември 2014 г. БЧК- Шумен предостави хранителни пакети за деца в риск. Пакети получиха 205 деца от област Шумен, като подборът на целевата група е осъществен с помощта на общинските структури на Организацията, Дирекция "Социално подпомагане и Отдел "Закрила на детето".

Годишно отчетно събрание на Общинската организация на БЧК в с. Венец

На 16 декември 2014г. се проведе годишното отчетно събрание  на Общинския съвет на БЧК в с. Венец, област Шумен.  Председателят  на Общинската организация във Венец- г-жа Кьосева откри събранието и предложи то да протече при  следния дневен ред:

1.       Отчетен доклад  за дейността на Общинския съвет на БЧК в село Венец през 2014г.

2.       Отчетен доклад на контролна комисия .

3.       Доклад за пълномощията на делегатите.

4.       План за дейността  на Общинската организация в с. Венец  за 2015г.

Госпожа Кьосева в своя отчетен доклад отбеляза, че изминаващата 2014г. е била изключително трудна за  жителите на общината,   поради високия процент  безработица в региона, което е основна причина за миграционните процеси към по-големите градове на страната и в чужбина. Основните приоритети   на организацията  са били  насочени  предимно към  социално-помощната дейност, с оглед на преобладаващото възрастно и безработно население. Изказа благодарност на Областната организация на БЧК Шумен за тяхната инициативност и съдействие  за оказваната навременна помощ за най-нуждаещите се. 

петък, 12 декември 2014 г.

Коледна арт работилница

На 8 и 9 декември 2014 г. доброволци на БМЧК посетиха Дневен център за деца с увреждания, за да изработят заедно коледни картички и сувенири. Арт работилничката е инициатива на Младежката организация и ДЦДВХУ, която вече се превърна в традиция. Материалите, изработени при съвместната инициатива, са предназначени за коледен базар.

Ден на доброволеца

Доброволци на БЧК- Шумен, работещи по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им" отбелязаха Пети декември, Международен ден на доброволеца. Те изнесоха на свои приятели кратка програма, наситена с много песни и забавни сценки.

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Доброволците от клуб Смядово в действие

 Младежите от клуб Смядово при БМЧК - Шумен се присъединиха към националната   АНТИ-СПИН кампания. На 01.12. 2014 г.  те проведоха обучение сред своите връстници в училището на тема: Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално- рисково поведение. Червенокръстците раздадоха много презервативи, рекламни и информационни материали.

вторник, 2 декември 2014 г.

Да запазим посоката, да продължим пътя!

За 1 декември 2014г. доброволците от областната организация на БЧК -Шумен организираха мащабна кампания посветена  на Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. В много  училища в града се проведоха  обучения на тема : Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Младежите разговаряха със своите връстници за болестта на века, като обърнаха  внимание  на превенцията, начините за заразяване и болестите предавани по полов път. Доброволците  изработиха  плакати и червени панделки в знак на  съпричастност. Учениците се бяха подготвили с презентации, митове за болестта  и любопитни  факти.

АНТИ –СПИН кампании се проведоха и в общинските клубове на БМЧК - в Смядово, Каспичан, Никола Козлево, Преслав  и Нови пазар. Раздадоха се презервативи, брошури и информационни  материали  с послания към младите хора.

Мотото на кампанията за 2014г. е : Да запазим посоката, да продължим пътя!