вторник, 29 ноември 2016 г.

ЗАДАНИЕ

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в „ Плодохранилище” село Кочово, община Велики Преслав до Районните пунктове на територията на Шуменска област. С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили, както следва:
-       товарен автомобил до 1,5 т.;
               -     товарен автомобил до 2 т.;
-       товарен автомобил до 3 т.;
-       товарен автомобил до 5 т.;
-       товарен автомобил до 10 т.;

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.

2.    Срок за изпълнение: м. декември  2016 г. – м. декември 2017 г.

3.    Предлагана цена на километър пробег, в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.

4.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:
а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
            б/ Предложена цена – 40 %
в/ Срок за изпълнение – 20%
5.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.

6.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни от срока за подаване.

Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 16.30 часа на 05.12.2016 г./понеделник/ на електронен адрес: shumen@redcross.bg  или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен Пловдив, ул. Цар Освободител № 143 в деловодството.

      Телефон за контакт: 054 87 20 03

вторник, 22 ноември 2016 г.

Дебат на тема: Модерно ли е да се пуши?

Във връзка с отбелязването на  Международния ден без тютюнопушене, на 21 ноември 2016г. се проведоха дебати на тема: „Модерно ли е да се пуши?". Участваха ученици от VI клас на СУ „Панайот Волов" и СУ „Йоан Екзарх Български" гр. Шумен. Инициативата  е на Общински здравен център гр. Шумен, в партньорство с БМЧК Шумен и  РЗИ. Всички участници в дебата получиха предметни награди. 

събота, 19 ноември 2016 г.

Заедно срещу насилието

18 ноември - Европейски ден за превенция на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца и 19 ноември – световен ден за превенция на насилието над деца отбелязаха заедно доброволците от БМЧК – Шумен, Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила.

Доброволците от БМЧК и специалистите се включиха в интерактивна игра, чрез която демонстрираха практиките за щадящо изслушване на деца, жертва на насилие. Чрез симулация, те представиха разпит на дете и така имаха възможност да се запознаят с ролята на различните участници в съдебен процес.

Темата за насилието над деца е болезнена и все още не се говори достатъчно за нея, споделиха младежите. Те задаваха много въпроси, свързани с правата на децата, жертва на насилие и изразиха своята позиция, че нито едно дете не заслужава да бъде бито и  унижавано. Младите хора се информираха за институциите и телефоните, на които може да се подава сигнал за дете, жертва на насилие – 116 111 Национална телефонна гореща линия за деца, единния национален номер 112 и институции като Полицията, Отдела за закрила на детето, Зона ЗаКрила – в Шумен. 

Младите хора от БМЧК са социално активни и готови да подкрепят свои връстници по темите, които дискутирахме, споделиха от Комплекса за социални услуги. Специалистите изразиха готовност да продължат работата си с доброволците с представяне на интернет платформата за превенция на рисковото поведение при юношите, която  Институт по социални дейности и практики разработи специално за подкрепа на деца и млади хора от 12 до 18 годишна възраст.

 

четвъртък, 17 ноември 2016 г.

Международен ден без тютюнопушене

По повод 17 ноември – Международният  ден без тютюнопушене, Българският Червен кръст –Шумен съвместно с Регионална здравна инспекция – Шумен организираха акция   в централната част на града. Доброволците раздаваха здравно-образователни материали и информираха гражданите за вредите от тютюнопушенето.

По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден, Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от страна на Международния съюз за борба с рака (UICC).

По данни на „Национално проучване на факторите на риска за здравето" – 37,4% от населението в страната на възраст над 20 години са активни пушачи.

Тютюнопушенето е вредно както при активни, така и при пасивни пушачи. Употребата на тютюневи изделия води до сърдечно-съдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

вторник, 15 ноември 2016 г.

Коледни пакети за деца

На 15 ноември 2016г. доброволци от БЧК Шумен започнаха подготовката  на Коледни пакети  за деца в риск. Пакетите   съдържат здравословни храни, напитки  и лакомства, които   ще бъдат предоставени на 200 деца от социално-слаби семейства. Подборът на целевата група е осъществен с помощта на общинските структури на Организацията и  Дирекция "Социално подпомагане. 

сряда, 9 ноември 2016 г.

Анкета за обратна връзка втори допълнителен транш Шумен 08.11.2016


ЗАДАНИЕ

1.    Предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се в Плодохранилище, село Кочово, община Велики Преслав в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен.
2.     С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автовобили, както следва:

-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.;
-       товарен автомобил до 5 т.;
-       товарен автомобил до 10 т.;

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график.

3.    Срок за изпълнение: м. Декември 2016 г. – декември 2017 г.

4.    Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.
-       товарен автомобил /микробус/ до 1,5т.  - ……..лева/клм
-       товарен автомобил до 5 т.                       - .........лева/клм
-       товарен автомобил до 10 т.; .                  - .........лева/клм
-        

5.    Офертите ще бъдат оценявани по следните критерий и и техните относителни тегла:
а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
            б/ Предложена цена –                                                       40 %
в/ Срок за изпълнение –                                                    20%
6.    Условие на плащане: по банков път, след извършване на услугата и представяне на фактури. Периодичността на разплащането се уговаря в договора.

7.    Срок на валидност на офертата: не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от срока за подаване.

Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или обособени позиции по т. 1, съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на  21 ноември 2016 г. на електронен адрес: shumen@redcross.bg или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 143  


      Телефон за контакт: 0889 42 55 55 

сряда, 2 ноември 2016 г.

Обучителен лагер за доброволци от БМЧК Шумен

От  30 октомври  до 01 ноември  2016г. ОС на БЧК –Шумен организира  тридневен  лагер-обучение в с. Кюлевча,   В семинара участваха 24  доброволци от клубове на младежката организация в Шумен.  

През първия ден от обучението младежите  се запознаха с  общи знания за ЧК/ЧП, основните аспекти на съвременния доброволчески мениджмънт, с лидерство и лидерски умения.  През следващите дни работиха  по отделни направления свързани с ПДП, ПСП, Здравословно хранене, Превенция на зависимости и  Превенция от сексуално-рисково поведение. В  работата групи доброволците демонстрираха  уменията си, надграждаха своите знания по отделните модули, планираха акции и предстоящи дейности.

Обученията преминаха на принципа: Връстници обучават връстници.  Модераторите бяха подготвили  интересни забавления, игри на открито и много предизвикателства със  състезателен  характер.