Публикации

Младите червенокръстци в село Черенча

храни трети транш интервенционни запаси

Нов грипен вирус А/ Н1N1/ "Свински грип"