петък, 19 януари 2018 г.

КУПИ И ДАРИ

На 18 януари 2018г от 17 до 19 часа млади доброволци от БЧК Шумен се включиха в националната кампания в магазини БИЛЛА - "Купи и дари"!вторник, 16 януари 2018 г.

ПДП в ППМГ "Нанчо Попович"

Обучение на тема: Първа долекарска помощ се проведе на 15 януари 2018г. с ученици от ППМГ "Нанчо Попович" в  Шумен. Обучител бе Румелина Жендова доброволец от БМЧК Шумен.

ПДП в СУ "Сава Доброплодни"

На  15 януари  2018 г. доброволците от  БМЧК Шумен проведоха обучение на тема: Първа долекарска помощ в СУ "Сава Доброплодни", Шумен  с обучител Кирил Кирилов.  

Да пазим живота си! - ПДП в III ОУ "Димитър Благоев"

На  13 януари  2018 г. доброволците от Mладежкия авариен екип към БЧК Шумен проведоха обучение в III ОУ "Д. Благоев", Шумен. Елиф Хасанова- обучител от трето ниво по Първа долекарска помощ запозна   учениците от група "Да пазим живота си" по проект "ТВОЯТ ЧАС" фаза 2  с основните стъпки при оказването  на първа помощ.      По време на занятието се упражниха  много практически задачи.

петък, 12 януари 2018 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА БМЧК ШУМЕН 12.01.2018
На  12.01.2018г.  се проведе годишното отчетно общо събрание на клубовете /ОСК/  на БМЧК- Шумен, на което присъстваха 22 делегати.  За  председател  на събранието бе предложен Кирил Кирилов, а за протоколчик – Елиф Мехмедова.
Гости на събранието бяха:  
  1. Г-н Петър Петров Експерт в НС - “Дирекция БМЧК”,
  2. Г-жа Людмила Андреева- Общински здравен център
  3. Г-жа Снежана Петкова- ОЗЦ,
  4. Г-жа Марияна  Добрева - РЗИ,
  5. Г-н Петър Дилов- РЗИ
  6. Г-н Пламен Петров-Директор на ОС на БЧК Шумен
  7. Г-жа Вичка Радева- участник от ВАЕ и представител от 9 пенсионерски клуб
  8. Г-жа Петранка Маринова- участник от ВАЕ и представител от 9 пенсионерски клуб
  9. Доброволци на БМЧК- Шумен
Общото събрание на клубовете да протече  при следния  ДНЕВЕН РЕД
1.      Доклад на Мандатната комисия за проверка пълномощията на делегатите.
2.      Приемане на Отчет за дейността на БМЧК-Шумен за 2017 г.
3.      Приемане на Календарен план за дейността на БМЧКШумен през 2018 година.
4.      Разни.
Областният координатор на БМЧК Шумен  Михаил Хуммел представи отчета за дейността на шуменската младежка организация. Дейността на доброволците  бе онагледена с презентация.
Направиха се и следните изказвания:
Г-н Петър Петров- Експерт „Организационно развитие“ към „Дирекция БМЧК”. Той изказа мнение, че отчетът е много добре структуриран и изработен професионално, че се правят анализи и изводи от извършената работа. Поздрави делегатите за широкообхватните дейностите, за това че успешно развиват своята областна структура. Сподели за позитивизма, които се наблюдава  в организацията.  Харесва му, че БМЧК Шумен е модерна в мисленето и съзнанието на доброволците и ги призова да продължават все така напред.
Г-жа Вичка Радева- участник от ВАЕ и представител от 9 пенсионерски клуб. Тя сподели за емоциите и притесненията си по време на подготовката и участието си в състезанието на ВАЕ- възрастен авариен екип. Респектирана е от организацията и провеждането на събранието. За първи път вижда младежи, които са всеотдайни и в погледа им се чете доброта. Много би се радвала, ако и през настоящата 2018г.  могат  да участват в състезанието на ВАЕ.
Г-жа Снежана Петкова- Общински здравен център и секретар на съвета по наркотични вещества.  Г-жа Петкова изказа благодарност и задоволство за това, че сме партьори в голяма част от нашите инициативи. Благодари на младежите и сподели  за желанието им за  подкрепа по време на бъдещи съвместни мероприятия.

След изказванията на  събранието делегатите приеха   Плана за работа за 2018г.

сряда, 10 януари 2018 г.

ПДП в СУ "Сава Доброплодни"

На 8 януари 2018 г. в СУ „Сава Доброплодни" в Шумен се проведе обучение на тема: Първа долекарска помощ. Обучител бе  Кирил Кирилов-активен доброволец от БМЧК Шумен. Той запозна  учениците от 9в клас с базисни знания по темата. 

неделя, 7 януари 2018 г.

ТОПЪЛ ОБЯД 2017/2018

          На 18 декември 2018г ОС на БЧК Шумен стартира за поредна година програма "Топъл обяд" в Шуменска област. 
          Програмата се реализира в три училища в общините Хитрино, Никола Козлево и Смядово. 
         Всеки учебен ден 200 деца в рамките на 70 дена получават и ще получават пълноценна и питателна топла храна на стойност 2 лева. 
         50% от средствата са собствени, а останалите 50% са набрани от съвместни Коледни и Великденски фондо набирателни кампании на БЧК и верига магазини "Кауфланд".