четвъртък, 21 ноември 2019 г.

БЧК Шумен стартира раздаването на харнителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от ФЕПНЛ - 2018

       От 2 декември 2019 г Областната организация на БЧК Шумен ще стартира поетапно раздаването на хранителни продукти в десетте общини на Шуменска област на:
1.  лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/201г.;
2.  майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;
3.  лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
4.  лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУпрез месец 08.2019г.;
5.  лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;
6.  лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
7.  лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.
Всеки правоимащ ще получи:
брашно по 1 кг - 2 бр.; ориз по 1 кг - 1 бр.; спагети по 0,500 кг - 2 бр; лютеница по 0,500 кг - 1 бр.; зелен фасул  по 0,800 кг  - 3 бр.; домати стерлизирани по 0,800 кг  -2 бр.; грах зелен по 0,800 кг  - 2 бр.; гювеч консерва по 0,800 кг  - 2 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 1 бр.; говеждо в собствен сос  по 0,300 кг - 1 бр.; говежди кюфтета в бял сос  по 0,300 кг - 2 бр; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 1 бр.; консерва риба  по 0,170 кг - 1 бр; фасул зрял по 1 кг - 3 бр.; леща по 1 кг - 4 бр.; олио по 1 литър - 4 бр., а също така и листовка за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; книжка за бедствена готовност; дипляна за превенция на водния травматизъм и дипляна с рецепти за здравословно приготвена храна.  

          Районният пункт в Шумен се намира на ул. Тодор Икономов №9 /зад пътно управление/.
          Ще бъде отворен от 02 до 20 декември 2019г, всеки работен ден от 09.00 до 16.00. часа.

понеделник, 11 ноември 2019 г.

При учениците от 1а и 1б на СУ Панайот Волов Шумен


Национална кампания - „Да! За живот!“

         Българският Червен кръст  и в частност ОС на БЧК Шумен за Шуменска област, е официален партньор на Министерството на здравеопазването в реализацията на Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“ чрез разпространението в обществото на Донорски карти.
        Донорски карти на територията на област Шумен можете да намерите:
        1. Областен съвет на БЧК Шумен, ул. Цар Освободител № 143
        2. Регионална Здравна Инспекция
        3. Медицински университет Варна, филиал Шумен
        4.  Регионален координатор по донорство - доктор Петко Загорчев