неделя, 23 март 2008 г.

Посетете ни?!...


Във връзка със 130 години от създаването на БЧК Шумен, ние разработихме нов информационен портал.

В него Вие ще можете да се запознаете с историята, настоящето и бъдещите прояви на Шуменската Областна Червенокръстка организация.

Елате при нас: http://www.redcross-shumen.110mb.com