Публикации

Закриване на ваканционна програма

На басейн!

Облечи лятото!

Сред природата

Не се сърди, човече!

Ателиета за всички

Откриване на ваканционна програма за деца, настанени в приемни семейства

Помощ за Мизия

Фондонабирателна кампания за Мизия

Обучение на възрастни хора

Първа помощ за малчугани

Помощ за Мизия