сряда, 25 юни 2008 г.

2011 - година на доброволчеството

Кое е това, което допринася 3% от нашия брутен продукт и има средна възвращаемост от 5 евро за всяко 1 евро?

Кое е това, което мобилизира над 100 милиона европейци всяка година?

Коя e дейността, която насърчава солидарност между поколенията, междукултурен диалог и социална солидарност?

ДОРОВОЛЧЕСТВОТО!

Ние, хората от гражданските организации знаем, че доброволчеството е израз на свободна воля, но има нужда от признание. Доброволците се нуждаят и заслужават подкрепа от всички нас – доброволчески организации, държавата на всички нива, бизнеса, както и от добра политика по отношение на средата за доброволна работа.

Наскоро, по време на своята априлска сесия, Европейският парламент гласува Резолюция на Европейския парламент за ролята на доброволчеството за допринасяне за икономическата и социална кохезия с много голяма подкрепа от всички политически партии, а на 9 април петима европейски народни представители лансираха Писмената декларация (№ 0030/2008) за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството (EYV 2011). До момента 348 европейски народни представители са се подписали.

Предлагаме ви да разпространите тази информация и приложеният апел сред партньори, организации, колеги и медии, с които работите.

събота, 21 юни 2008 г.

Хипократ


Родоначалникът на съвременната медицина е роден през 460 г. преди новата ера на о. Кос.

Негово е определението за 4-те типа темперамент у човека.

- холеричен , сангвиничен, меланхоличен, флегматичен.

За делата си и творбите във т.нар. Хипократов сборник от 153 съчинения в 72 книги Хипократ е признат за баща на медицината. Известна е неговата Хипократова клетва. С която при дипломирането си се заклеват и съвременните медици. Освен знаменит лечител той е още мислител, реформатор и учен.

Съветите, които ни е оставил, отдавна са влезли в учебниците по медицина, някои от тях се цитират като афоризми.

Ето някои от тях:

- Лекарят цери, природата лекува.

- Човек е това, което яде.

- Младият дух спасява съсипаното тяло.

- Всичко е отрова зависи от дозата.

- При тези, които имат болезнено страдание, а не чувстват болките си, духът е болен.

А ето и клетвата:

В името на Аполон- Лечителя, в името на Асклепии, Хигия и Панацея, и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, заклевам се, че по силите на знанието си, ще върша всичко, в което се кълна.

На учителя, който ме е научил да лекувам, ще гледам като на баща:

ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно и ще гледам на децата му като на свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, ще ги науча без пари и без никакви задължения в бъдеще, ще ги науча на принципите на медицината, ще им давам обширни обяснения, ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците, които са записани при мен и които са положили клетва.

Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим- според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща.

Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам, комуто и да било, подобно нещо.

Когато влизам в някой дом, това ще бъде само в полза на болния, като се държа чист от всякаква неправда и от всякакви сластолюбия към мъжете, децата и жените, със свободни или роби.

Всичко, каквото видя или чуя при изпълнението на своята професия което не бива да се разправя, аз ще го запазя в тайна и ще го смятам за нещо свещено.

Дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут во веки веков, като пазя тази клетва и не пристъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава.

сряда, 18 юни 2008 г.

Първите помощи от интервенционните запаси бяха раздадени!..


От 16 юни 2008г Областен Съвет на БЧК Шумен, с любезното съдействие на общинските кметове от област Шумен, стартира изпълнението на програмата "Разпределение на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби лица" Виж!!!
Подпомагането сътоящо се от брашно и ориз ще протече на три транша: 16.06 - 04.07; 11.08 - 10.09; и 17.11 - 28.11.2008г. Списъците на хората които ще получат помощи са предоставени на БЧК от Разплащателната агенция към министерството на земеделеието.

  Информираност на обществото по проблемите на възрастните хора

На 16 и 17 юни в НС на БЧК, се проведе среща за преглед на осъществените дйности по програма "Домашни грижи". В срещата взеха участие Ерика Дитли - Швейцарски Червен Кръст; Лена Крилова - консултант; Андрю Хъмфрис - консулатант, Надежда Тодоровска - зам. генерален директор на БЧК и представители на областните организации работещи по програмата.Виж!!!

петък, 13 юни 2008 г.

Моят свят,…Твоят свят… Нашият свят – Свободен от насилие над възрастните хора. 15 юни 2008 – Световен ден срещу насилието над възрастните хора.

Световният ден срещу насилието над възрастни хора - 15 юни се отбелязва за трета поредна година по инициатива на Международната мрежа за превенция на насилието над възрастни хора (INPEA) и Европейската платформа на възрастните хора (AGE). Този път двете организации призовават към действия Европейската комисия и държавите-членки на ЕС за повишаване на чувствителността към проблема с насилието над възрастни хора и за приемане на обща стратегия на ЕС за предотвратяване на насилието над възрастни и осигуряване на качествена дългосрочна грижа за възрастните хора.
Изследвания показват, че 4% от възрастните хора, живеещи в собствени жилища и 30% от възрастните хора, живеещи в институции, са жертви на насилие. Насилието над възрастни хора може да има различни форми: физическо, психологическо или емоционално, сексуално, финансово или пренебрежително отношение. Неадекватната грижа по-често е свързана с неспособността на претоварените и подложени на стрес грижещи се да се справят с нарастващите искания към тях, отколкото с истински намерения да експлоатират или нараняват уязвимите възрастни хора. Насилието над възрастни е нарушение на член 25 от Хартата на основните права на ЕС, който признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културен живот на общността.
Скорошно изследване на Евробарометър потвърждава, че близо половината (47%) от гражданите на ЕС считат лошото отношение, пренебрегването и дори насилието над зависими възрастни хора за сериозен проблем в своите държави. Тези данни са безспорно доказателство, че Европейският съюз трябва да предприеме съответни действия. Докладът за обсъждане, издаден наскоро от Комисията: „Какво може да направи Европейският съюз, за да защити достойнството на възрастните хора и да предотврати насилието над възрастни?” е първата стъпка в правилната посока, но сериозната работа все още предстои.
Ето защо Европейската Платформа на възрастните хора AGE апелира за разработване на насоки за доброволна, качествена, дългосрочна грижа и създаване на група, която да подкрепи Европейската комисия при разработването на тези насоки. Според Европейската Платформа на организации, работещи с и за възрастни хора въпросът за качествените грижи за възрастните хора и борбата с насилието над възрастни трябва да бъдат неразделна част от обновената Социална програма и трябва да се адресират в рамките на Демографския цикъл на ЕС.
Очаква се насилието над възрастните да нараства, доколкото населението на ЕС застарява и все повече и повече хора ще зависят от грижите на роднини или от професионални грижи и ще стават уязвими от пренебрежение или насилие.
„Европейският съюз трябва незабавно да превърне всички предложени действия в доклада за обсъждане в истински ангажимент. Поради сложното естество на насилието над възрастни, неговата превенция изисква разработване на цялостни мерки. Необходима е спешна пан–европейска стратегия и повишаване чувствителността към насилието над възрастни, за да се помогне на страните-членки да адресират проблема”, подчертава Анн-Софи Парент, Директор на AGE.
За повече информация за повишаване на обществената чувствителност към насилието над възрастни хора, вижте тук: http://www.age-platform.org/EN/IMG/pdf_AGE_members_events_Elder_abuse_Awarenes_Day_2008.pdf
За повече информация относно насилието над възрастни хора, вижте тук: http://www.age-platform.org/EN/IMG/pdf_Leaflet_AGE_mauve.pdf

вторник, 10 юни 2008 г.

Предлагаме работа!!!

Във връзка с разширяване и оптимизиране на дейността ни и услугите които предлагаме ТЪРСИМ високо мотивирани и амбициозни кандидати за позицията: СПЕЦИАЛИСТ БМЧК той и ….

Отговорности:
- изготвяне на редовни тримесечни планове за работа;
- осъществяване и поддържане на контакти с настоящи партньори и бенефициенти в областта;
- разширяване на партньорската мрежа чрез планиране и промоциране на дейностите;
- осъществяване на управление и контрол на реализацията на текущите проекти /дейности/ и грижа за партньорите;
- създаване на собствена база данни;
- изготвяне на редовни отчети за постигнатите резултати;

Вие сте идеалният кандидат ако притежавате:
- висше образование;
- опит в работата с младите хора;
- отлична компютърна грамотност;
- готовност за чести пътувания;
- инициативност, креативност и ориентираност към постигане на високи резултати;
- умения за вземане на бързи и адекватни решения в стресови ситуации;
- изявени комуникативни способности, комбинативност и организираност;
- представителност и умение за водене на преговори;
- отговорност и лоялност;
- способност за работа в интензивни условия!

Предимство е опита в планирането и реализирането на проекти и шофьорска книжка;


Ние предлагаме:
- Първоначална ориентация;
- Служебен GSM;

На основата на обявените отговорности и на Вашия опит и капацитет очакваме мотивационно писмо и CV на адрес: shumen@redcross.bg

Стартова заплата от 350 до 400 BGN на Месец

Лице за Контакт Пламен Петров
Телефон 0889425555

събота, 7 юни 2008 г.

Първи юни

На 01 юни 2008г доброволци на Българския Младежки Червен кръст Шумен и Ротари акт Шумен, във връзка с международния ден на детето организираха рисунка на асфалт. Рисуващите най добре млади палавници получиха балони и бонбони. Виж!!!

Интервенционни запаси

На 30 май в административната сграда на БЧК Шумен се проведе работна среща с 10-те отговорници на районни пунктове във връзка с получаването, транспортирането и предоставяне на храните на социално слабите граждани. Интервенционните запаси на Европейския съюз са получени чрез разплащателната агенция към министерството на земеделието, където ще става и отчитането за изпълнение на дейността на БЧК по раздаване на помощите Виж!!!

Семинар

На 22 и 23 май в Русе се проведе семинар на тема "Повишаване и разширяване на местния капацитет при лобиране за правата на възрастните хора". Взеха участие представители на възрастните хора от Русе, Добрич и Шумен. Виж!!!

Подкрепа на дете пострадало при ПТП

През месец април 2008г Консултативната комисия ръководена от БЧК към Националния фонд в подкрепа на деца, пострадали при ПТП взе решение да бъдат подпомогнати 36 деца. На 22 май 2008г в ОС на БЧК Шумен бе връчена помоща в размер на 600лв на родителите на Гюлер. Виж!...

Кампания

Във връзка с международния ден за почит на жертвите от СПИН, на 17 май 2008г млади доброволци на БЧК Шумен проведоха анти спин кампания сред гражданите на Шумен, след което се включиха в еко акция - "Нашият чист град" Виж!!!

Викторина

На 16 май 2008г за втори пореден път в Шумен се проведе национална ученическа викторина по пътна безапастност. След оспорвана борба на първо място се класира отбора на Враца, на второ отбора на София, а отбора на домакините зае третото място. Виж!!!

Истината

Вижте ИСТИНАТА - 1 и ИСТИНАТА - 2 за Български Червен кръст!!!

Интерзапаси

На 15 май Разплащателната Агенция при Министерството на Земеделието предостави имената и адресите на 13 586 социално слаби хора от Шуменска област, които ще бъдат подпомогнати с храни от интервенционните запаси на Европейския Съюз. От ТУК бихте могли да изтеглите предоставените от разплащателната агенция списъци и да видите разпределението им по общини!

Работна среща

На 9 и 10 април се проведе работна среща по усвояване на .... Виж!...

Всички заедно...

На 7май 2008г Български Червен кръст Шумен предостави на Общински Съвет на съюза на пенсионерите набраните хранителни продукти от кампанията "Всички заедно на Великден". Пенсионерският съвет ги разпредели между всички самотноживеещи възрастни хора над 65 години с ниски доходи. Кампанията се проведе от 21 до 25 април в магазини "Трънчев" и Kaufland на град Шумен. Набраха се над 900 кг храни на стойност над 1000лева. Бе положен над 800 часа доброволен труд, като съотношението на мложени към набрани ресурси е едно към четири. Виж!...

Козунаци

Във връзка с Великденските празници, на 24.04.2008г доброволци от БЧК Шумен раздадоха козунаци осигурени от община Шумен на самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи. Виж!...

Изложба "Козунаците на баба"

На 25 април 2008г в 12.00часа пред ДТ "Васил Друмев" доброволци на БЧК Шумен от различни поколения от представиха изложба - базар от Великденски лакомства. Набраха се 56 лева. Виж!

Състезание на ученическите аварийни екипи

На 17 април 2008г в 12.00 часа, пред Регионален Инспекторат по Образование Шумен се проведе състезание на ученическите аварийни екипи от област Шумен. Състезанието бе организирано от Дирекция Гражданска Защита, БЧК Шумен, Община Шумен и РИО Шумен. Взеха участие десет ученически екипа. След оспорвана борба на първо място се класира отбора на град Смядово. Второ място бе присъдено на екипа от село Живково, а третото място се зае от учениците от "Йоан Екзарх Български". Виж!...