Публикации

2011 - година на доброволчеството

Хипократ

Първите помощи от интервенционните запаси бяха раздадени!..

  Информираност на обществото по проблемите на възрастните хора

Моят свят,…Твоят свят… Нашият свят – Свободен от насилие над възрастните хора. 15 юни 2008 – Световен ден срещу насилието над възрастните хора.

Предлагаме работа!!!

Първи юни

Интервенционни запаси

Семинар

Подкрепа на дете пострадало при ПТП

Кампания

Викторина

Истината

Интерзапаси

Работна среща

Всички заедно...

Козунаци

Изложба "Козунаците на баба"

Състезание на ученическите аварийни екипи