Публикации

Урок по пътна безопасност

ВСЯКО ДЕТЕ В УЧИЛИЩЕ ЗАСЛУЖАВА ТОПЪЛ ОБЯД

Oбучения срещу СПИН

Обучения срещу СПИН

Интервенционни запаси 2013!

Хранителни пакети за деца в риск

Обучение с възрастни хора

Здравна беседа

21 ноември- срещи с подрастващите

Ден без тютюнопушене