Публикации

Доброволците от БЧК Шумен в подкрепа на бедстващите!

Признание

Вторият транш от ИЗ на ЕС стартира и в Шумен

хранителни пакети за деца в риск

правила за поведение през зимата

1 декември

обучения

МАЕ

„Животът е безценен”

Отчетно-изборна кампания на БЧК Шумен 2012/2013г

Ден на толерантността