Публикации

Разговор за ХИВ /СПИН

Българския червен кръст Шумен отчете изминалата година

Обичай безопасно! - Национална АНТИСПИН кампания

Любов, сигурност, доверие

Топъл обяд и надежда за хора в нужда