Публикации

Работа на терен

Работа на терен

ФОКУС ГРУПИ

МЛАДЕЖКИ СЪБОР

CV-то на доброволеца започва да тежи повече

работа на терен

Работна среща за координиране на работата по плана за действие на Българската Y-PEER мрежа на Координаторите на Клубове за обучители на връстници на НПО, подполучатели по Компонент 7