Публикации

Заедно на театър

Превенция на зависимости- обучение за доброволци на БМЧК- Шумен

Разговор за светофара

15 октомври- Международен ден на Белия бастун

ВАЕ- Шумен на Национално състезание

Среща между поколенията

Национално учение на ДЕРБАК и МАЕ- к-к Крайморие 2015г.

Първи октомври - Международен ден на възрастните хора