Публикации

работа на терен

По повод публикации за некачествени хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС

Започна втория транш на програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица"

Резилианс - способността да посрещнеш ударите на живота ...

РАБОТА НА ТЕРЕН