понеделник, 29 август 2011 г.

работа на терен

 На 23 и 25 август 2011 г доброволците от К7 работиха на терен сред свои връстници. Обхванати бяха над 20 младежи на възраст между 11 и 18 години, които бяха мотивирани за предпазване от ППБ с раздадени листовки и презервативи.
 

петък, 26 август 2011 г.

По повод публикации за некачествени хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС
От 20 юни 2011 г. Българският Червен кръст партнира на правителството при осъществяването за четвърта година на мащабна програма за разпределение на хранителни продукти на уязвими граждани, финансирана от Европейския съюз и прилагана от Държавния фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Чрез програмата ще бъдат подпомогнати над 255 000 нуждаещи се от различни уязвими групи със 7 вида хранителни продукта  - общо над 12 000 тона. Списъците с правоимащите лица са предоставени на БЧК от Агенцията за социално подпомагане.
Продуктите се доставят на три транша, преди всяко раздаване, в складовете на БЧК пакетирани и обозначени със знака на Европейския съюз и с щемпел, че не са предназначени за продажба. Доставчиците са определени от ДФ „Земеделие” вследствие на проведени обществени поръчки. Получените продукти се раздават от служители и доброволци на БЧК в 344 пункта в цялата страна. На доброволно обществени начала за реализирането на програмата съдействат и кметове на населени места.
Българският Червен кръст, който отговаря за раздаването на предоставените му продукти на крайните бенефициенти, информира Българската агенция по безопасност на храните за всяка получавана доставка. Представители на Агенцията присъстват при приемането на продуктите в складовете на БЧК, които са лицензирани по Закона за храните, и по преценка взимат проби за лабораторни анализи.
БЧК изпълнява стриктно своите задължения, произтичащи от Наредба 18 на МС от 2007 г. и от сключения с Държавен фонд „Земеделие” договор за изпълнението на европейската хранителна програма, и извършва непрекъснат мониторинг и контрол от момента на постъпването на продуктите в складовете на организацията до предоставянето им на крайните получатели.
По време на втория транш от програмата, който започна на 15 август т. г., се установи, че от 2 632 000 кг получен ориз има наличие на 728 кг некачествен. При всички досега установени нередности, в т. ч. и за ориза, Българският Червен кръст информира компетентните органи и спира раздаването на продукти до окончателното заключение от анализа за качеството на храните.
Хиляди нуждаещи се граждани изразяват всекидневно своята благодарност за помощта, смятат я за навременна и необходима и се надяват европейската хранителна програма да продължи и през следващата година.

                                                                           

ПРЕСЦЕНТЪР НА БЧК

вторник, 16 август 2011 г.

Започна втория транш на програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица"      От 15 август  в районните пунктове на Шуменска област доброволците на БЧК Шумен започнаха да раздават хранителни продукти от втория транш на програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица". Раздаването ще продължи до 2 септмври 2011г.

       Всеки един получавал енергийни помощи към 31.12.2010, а също така и майки или осиновителки получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година и лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания ще получат по 4 кг брашно, 4 кг ориз, 1 кг спагети, 1 кг грис, 1 кг. вафли, 3,4 кг постни лозови сарми и 0,350 кг нишесте (общо 14,750 кг храни).

четвъртък, 11 август 2011 г.

Резилианс - способността да посрещнеш ударите на живота ...

Резилиансът у хората, способността да посрещнеш ударите на живота и не просто да оцеляваш, а да се развиваш и вървиш напред, е идентифициран от професор Еми Вернер на остров Мауи. Тя осъществява продължителна изследователска програма, целяща да установи защо някои деца, израснали при на пръв поглед еднакви обстоятелства, се превръщат в наркомани, престъпници или стават жертва на психически заболявания, а други се справят добре, постигат успехи в работните, социалните и емоционалните си отношения и живота като цяло. Такива деца тя нарича „притежаващи резилианс“.

Дефиниции вече са давани много, но важното е това понятие да се превърне в реалност, в нещо, което всеки човек може да види, почувства и разбере:

• Представете си бамбука: висок, красив, силен, не твърд, но гъвкав и способен да устоява на силни ветрове, дъжд и всякакви стихии. Вроден резилианс.

• Една от онези любими детски играчки – Кели, топка, облечена като клоун. На която и страна да я хвърлиш, тя винаги се изправя. Резилианс.

• Или, един често използван от мен пример при демонстрация – фотоапарат в калъф. Комплект. Ако го ударите е твърд, но не е гъвкав и лесно се троши. Махнете апарата и ударете калъфа. Ще се смачка, но изчакайте малко и ще си възвърне формата. Жилав.

• Прочут спортист, който преживява злополука и остава в инвалидна количка и който се завръща като шампион сред хората с увреждания. Резилианс.

Ето и няколко основни момента, без специфична подредба, на които да гледате като на средата на отглеждане, храната за развитие, необходима за всички деца, ако искаме да насърчаваме резилианса:

1. Поне един възрастен, на когото може да се разчита, който изпитва истинска обич и полага истинска грижа. Някой, който вярва в детето. В идеалния случай родител, но може да бъде брат или сестра, съсед, учител или представител на общността. Основните човешки нужди като чиста вода, достатъчно храна, подслон, чист въздух са важни. Опитът е показал обаче, че дори в най-тежките ситуации на лишение, първостепенни се оказват човешката топлина и грижа. За дете, което се чувства защитено, обгрижвано, вероятността да преодолее и най-тежките трудности е най-голяма.

2. Още от много ранна възраст бебетата, към които се подхожда с любов и нежност, се научават да откликват с усмивка, за да получат каквото искат, а не с плач и викове. В резултат получават повече положително внимание. Бебетата имат нужда от много нежност и любов, за да се закалят!

3. В повечето култури е призната необходимостта децата да слушат като част от процеса на учене, но децата трябва и да бъдат слушани. Така се научават да разбират нашите притеснения, да измислят идеи, да се изразяват.

4. В много култури се очаква децата да се подчиняват на по-възрастните. Важно е да се окуражава създаването на климат, в който децата от малки да се научават да правят разлика между правилно и неправилно, и който насърчава у тях уважение към възрастните, което не е просто сляпо подчинение. Да се окуражават децата да мислят самостоятелно; да създават възможности за дебат. Тук философията за деца може да бъде много полезна.

5. Позитивна подкрепа. Вниманието се насочва към нещата, които детето прави добре, а не само към грешките. Начините да кажем „Браво!” са безброй.

6. Насърчаване и изграждане на увереност на детето в себе си. Да се помогне на детето да харесва себе си. Тук външният вид е важен, така че детето трябва да се научи да полага грижи за себе си. Щастливата усмивка, чистата коса, добре измитото лице, независимо дали дрехите са износени, ще накарат детето да се чувства добре, да предизвиква положителна реакция у останалите!

7. Обучението в социални умения помага на детето да реагира позитивно сред връстници и други и да се интегрира във всякакви групи и класи.

8. Позитивен поглед към нещата. Не „недъгави”, „слепи”, „проблемни” деца, а преди всичко ДЕЦА. Винаги мислете за детето, за децата. Деца с увреждания. Деца с увредено зрение. Всички са деца.

9. Надежда. Положителен поглед към бъдещето. Намиране на някакъв смисъл в живота. Тук, установена система от вярвания може да се окаже много важна. Религиозните и културни вярвания, които обясняват, че в живота има смисъл, трябва да се подсилват.

10. Образование. Образование, което овластява детето да заеме своето място в общността си. Основни умения за четене и смятане. Обучение в умения, които ще дадат на детето възможност да си изкарва хляба и да бъде финансово независимо, когато съзрее.

11. Забавление. Децата трябва да се забавляват. Вижте децата в бежанските лагери! Вижте как с една успяват да играят футбол, където и да са, как си правят играчки от всякакви боклуци, камъчета, каквото им попадне! Драмата може да се използва успешно да помогне на децата да разберат света, в който живеят и да търсят решения на проблемите.

Откъс от Практическо ръководство за насърчаване на резилианс
Шърли Фозард, Консултант, ICCB/BICE; 2005 г.
(публикацията е по материали предоставени от Институт по социални дейности и практити)
web-site на проект "Резилианс без граници" - http://resiliencebg.com/bg/

понеделник, 1 август 2011 г.

РАБОТА НА ТЕРЕН


На 26 и 28 юли, доброволците при Клуб 7 Връстници обучават връстници отново излязоха на терен. Общуваха със свои връстници, обясняваха рисковете от зараза със СПИН, начините за предпазване и раздадоха ЗОМ и презервативи.