1071 е общият брой на лицата инфектирани с ХИВ у нас по данни на Министерство на здравеопазването за периода 1986 г. - 15.11.2009 г.


В България към 15.11.2009 г. официално в Министерство на здравеопазването са регистрирани общо 1071  ХИВ-позитивни лица.
Този брой, обаче, не отразява реалната картина на разпространението на ХИВ в страната. Една от основните характеристики на ХИВ-инфекцията е отсъствието на симптоми в продължителен период от време след заразяването (между 5 и 10 години), поради което значителна част от инфектираните не знаят за своя статус. През последните две години Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) разработи система от модели за научна оценка и прогноза на епидемията от СПИН в света и в отделните държави, които бяха използвани и от група български експерти. С методическата помощ на UNAIDS през 2008 г. беше направена оценка на разпространението на ХИВ  в страната. Резултатите показаха, че у нас вероятният брой на инфектираните с ХИВ е около 4 хиляди души.
За периода 01.01. – 15.11.2009 г. броят на новорегистрираните ХИВ-позитивни лица е 133, от които 102 мъже и 31 жени. За същият период на миналата година са регистрирани 112 ХИВ-позитивни лица.
Преобладаващите начини на разпространение на ХИВ у нас са чрез инжекционна употреба на наркотици и хомо/бисексуални контакти сред мъжете. Над 65% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2009 г. са открити в 19-те кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). За първите девет месеца на 2009 г. в тях са се изследвали общо 44 724 лица, което е около 1.5 пъти повече в сравнение с изследвалите се 31 021 през 2008 г. През тази година в 13-те затвора в страната 3019 лица са получили консултиране и изследване за ХИВ.
През отчетния период са регистрирани ХИВ-позитивни лица в много широки възрастови граници - от 16 до 66 години. Средната възраст при мъжете е 31 години, а при жените 32 и продължава да се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 69 души или 67% от новорегистрираните тази година са във възрастовата група между 15-29 години.
Според пътя на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи – хомосексуалните и наркозависимите. 45 или 33% (през 2008 г. съответно 47 лица или 42%) от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 25 или 19% (през 2008 г. съответно 16 лица или 15%) са хомо/бисексуални мъже. Регистрирани са и 25 затворници, от които 21 са инжекционно употребяващи наркотици. Значителна част (22 лица или 16%) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. В сравнение с 2008 г. (22%) делът на тази група е по-малък, което показва, че все повече лица се насочват своевременно за консултиране и изследване за ХИВ. От началото на 2009 г. са регистрирани 4 ХИВ-позитивни бременни жени. Регистрирано е и едно ХИВ-позитивно дете родено от ХИВ-позитивна майка. Данните показват, че близо 60% от новооткритите през първите 11 месеца на 2009 г. лица са от София – град (44) и региона на Пловдив (20), които продължават да са регионите с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите: Пазарджик – 17, Варна – 10, София-област - 7. В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица.
На всички нуждаещи своевременно се осигурява антиретровирусна терапия, както и съответния мониторинг на терапията. В общо разкритите 5 сектора за лечение на ХИВ/СПИН в страната към 30.09.2009 г.се лекуват 306 лица, а общо в регистрите са включени 504 за проследяване.

Коментари