Публикации

Капачки в действие

Обучение "Реакция на възрастните хора при бедствия"

Рециклиране на хартия

Обучение по първа долекарска помощ за учители

Кулинарна изложба- базар

Седмица на донорството и трансплантациите

Обучение по първа помощ за учители

Международен ден на възрастните хора

Посещение при възрастни хора