Публикации

Oбучение на тема “Въведение в хуманитарното право “

работа на терен

Приемна грижа в Смядово

Информационна среща по приемна грижа

Действие на областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи и съставните части на единната спасителна система при земетресение

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИ ТРАНШ ОТ ПРОГРАМА "ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" В ШУМЕНСКА ОБЛАСТ

Първа сбирка след лятото

Информационна среща за приемна грижа в Нови Пазар