вторник, 22 септември 2020 г.

ДА ИЗЧИСТИМ ЗАЕДНО

 На 19 септември 2020г младите доброволци от БЧК Шумен, кативно се включиха в инициативата на БТВ "Да изчистим заедно България".петък, 24 април 2020 г.

ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

Днес 24 април 2020г доброволци от Областен Съвет на БЧК Шумен подпомогнаха със 17 хранителни пакети както Ветераните от войните в област Шумен, така и самотно живеещи възрастни хора в нужда от град Шумен.
Хранителните пакети се състоят от хляб, сухари, ориз, боб, леща, захар, лютеница, пастет, колбас, кашкавал, сирене, маргарин, вафли и картофи.
Хранителните пакети са благодарение на Шуменци с добри и благородни сърца, пожелали да останат анонимни.


петък, 20 март 2020 г.

Да помогнем заедно да бъдем здрави

В изпълнение на инициативата на община Шумен и БЧК Шумен за снабдяване с лекарства и хранителни продукти от първа необходимост на самотноживеещи възрастни хора, необхванати от домашния социален патронаж, Ви представяме моменти как доброволци от БЧК Шумен доставят хранителни продукти на 75 годишен самотно живеещ жител на град Шумен.

сряда, 18 март 2020 г.

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

Община Шумен и БЧК Шумен организират доставка на храни и лекарства за възрастни хора в нужда, съобщиха от пресцентъра на кметството.
От Община Шумен и Областния съвет на Българския червен кръст призовават гражданите и домоуправителите на жилищни сгради да информират за самотно живеещи възрастни хора, за които няма кой да се погрижи. Целта на инициативата е възрастните хора в нужда да бъдат снабдени с лекарства и хранителни продукти от първа необходимост.
Сигнали и информация може да се подават на телефон 0889 42 55 55, като задължително трябва да се упоменават две имена и точен адрес на нуждаещите се.
Доброволци от БЧК имат готовност да закупят и доставят до домовете на възрастните хора необходимите хранителни продукти и лекарства. Самите доброволци са снабдени с подходящи облекла с отличителните знаци на БЧК и с лични предпазни средства – маски и ръкавици.
Гражданите, които искат да се включат като доброволци в инициативата, могат да се обадят на същия телефон.
От общинската администрация Шумен и БЧК Шумен се обръщат към възрастните хора да не се доверяват на недробросъвестни граждани, които биха се възползвали от създалата се ситуация.

вторник, 10 март 2020 г.

ВНИМАНИЕ!!!В изпълнение на заповед № РД-23-80 от 09 март 2020г на Генералният директор на БЧК с цел ограничаване разпространението на COVID 19 и опазването на здравето и живота на хората, в Областен съвет на БЧК Шумен се ОТМЕНЯТ до края на месец март както сбирките на доброволци, активисти и членове на БЧК, така и Курсовете по Първа до лекарска помощ за кандидат шофьори!

четвъртък, 27 февруари 2020 г.

Баба Марта в ДГ "Изворче"

Днес, 27.02.2020г., доброволците от БМЧК Шумен заедно с децата от детска градина "Изворче"  в града изработваха мартенички по случай наближаващия празник 1 март. За голяма радост на малчуганите от 3-та и 4-та група ги посети и нашата Баба Марта, която им разказа легендата за мартеничката и закичи всички  дечица за здраве и благоденствие. Доброволците забавляваха децата като им показаха различни игри. 

понеделник, 24 февруари 2020 г.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

На 20 февруари 2020г Шуменската червенокръстка организация проведе своето редовно годишно отчетно събрание.

През отчетната 2019г., работата на Българския Червен кръст Шумен  беше свързана с постигане на стратегическите цели на организацията, очертани в актуализираната Стратегия на БЧК до 2020г.
 В рамките на отчетния период Областния съвет поетапно реализира главните насоки на своята дейност, а именно:
-        повиши прозрачността на червенокръстката дейност и усъвършенства отчетността  пред обществото;
-        работи за осигуряване на финансова стабилизация на областната организация;
-        усъвършенства в значима степен своя стил и методи на ръководство и работа.
-        Продължи стъпките за все по-широко прилагане и развиване на Електронната база данни на доброволците на БЧК в областната структура
-         Задълбочи работата си в посока  за укрепване на капацитета на организацията пълноценно да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата при бедствия, аварии и катастрофи/кризи на национално и местно ниво и намаляване на последствията от тях.
-        Анализираха се приоритетите и дейността на структурата на областния секретариат  и се набелязаха мерки за тяхната реализация, а също така се предприеха действия за  изпълнение на дадените препоръки от комисията провела комплексна проверка на работата на областната организация съобразно системата и критериите за оценка на областните организации. 

Общински организации
Членове

бр.
Брой население/ % обхват спрямо населението

Дружества

общо


Градове
бр.
Села


1
Шумен
171760
87397
30
25
5
2
Нови пазар
328
16442
6
4
2
3
Каспичан
152
7619
3
1
2
4
Никола Козлево
123
6133
2
-
2
5
Каолиново
251
12537
4
1
3
6
Венец
141
7071
3
-
3
7
Хитрино
130
6510
2
-
2
8
Велики Преслав
253
12644
4
1
3
9
Смядово
124
6206
2
1
1
10
Върбица
208
10407
3
1
2

ВСИЧКО
3470
172966
2%
59
34
25

 Доброволци на областната организация


възраст
Брой
Пол
Вид
БЧК
БМЧК
Мъже
Жени
Дългосрочни
(над 30дни/год.)
Краткосрочни
(до 30 дни/год.)
до 18 г.
   0
92
34
58
88
 4
19 – 35 г.
12
33
9
36
42
 3
36 – 65 г.
112
 0
44
68
97
15
над 65 г.
107
0
19
88
99
  8
367
231
125
106
250
326
30

Средно време, отделено от доброволците  за работа в организацията (часове/година)- общо 356 доброволци 14 981 часа =  42,08 часа средно

         „Топъл обяд”                                                                 10 доброволци  160 часа
         „Приятел до теб ”                                                          10 доброволци     49 часа
        „Евродеск”                                                                           1 доброволец  96 часа
         Хуманитарно подпомагане от ТЧП                             12 доброволци   136 часа
        Коледни пакети за деца в риск                                      10 доброволци    40 часа
          Обучения                                                                       45  доброволци   385часа.
        Фондонабиране, лобиране и застъпничество              86 доброволци  2358 часа              
        Оперативна програма за храни   по ФЕПНЛ             182 доброволци 11756 часа

 Брой на уязвимите хора, обслужвани по отделните програми.
а/  Топъл обяд”                                                                брой          76
б/  Приятел до теб                                                              брой          50
г/  Коледни пакети за деца в риск                                    брой         200
д/ Оперативна програма храни                                        брой    10 618
е/ Хуманитарно подпомогане от ТЧП                            брой          400