събота, 19 януари 2013 г.

Общо събрание на клубовете

 На 18 януари БМЧК Шумен проведе Общо събрание на клубовете, на което избра новото си ръководство- Божидара Минкова, областен координатор и Кирил Кирилов и Христиан Желев- заместник- областни координатори. Събранието прие отчета за изминалия мандат, гласува план за следващия двугодишен период и излъчи от членовете си делегати за 12-я Национален събор на БМЧК- Божидара Минкова и Антонио Димитров.

сряда, 9 януари 2013 г.

Oбучение малки проекти

 На 8 януари 2013 г. в ОС на БЧК Шумен се проведе обучение на тема "Малки проекти". В обучението взеха участие 20 доброволци от клубове на младежката организация в областта.
 Обучител на доброволците беше Адриан Йорданов, който взе участие в национално обучение по темата през декември. Той разясни на своите връстници механизма за финансиране на малки проекти, част от програма "Партньори за социална промяна" на Българския младежки Червен кръст, финансирана от фондация „Велукс". Специално внимание се обърна на целите на проектните предложения-  да насърчават гражданската активност на млади хора и да допринасят за подобряване състоянието на определена група уязвими хора.

вторник, 8 януари 2013 г.

Храни от Интервенционните Запаси на ЕС ще се раздават до 18 януари 2013г

В Районният Пункт на ул. "Тодор Икономов" №3 в град Шумен, /зад Пътно управление/, до 18 януари 2013г всеки един правоимащ, който все още не се е възползвал ще има възможност да получи брашно-5кг;ориз-5.5кг; спагети-1.5кг;макарони-0.8кг;бисквити-0.2кг; захар-8кг;олио-7л;боб-8кг;леща-12кг;конфитюр-2кг;карт.пюре-1кг; мед-1.5кг; кафе-0.25кг!