Публикации

Психолози от Шумен в подкрепа на нуждаещите се

Помагаме заедно на бягащите от войната

Обучение по оказване на първа помощ

Да помогнем заедно на бягащите от войната

Доброволците на БЧК Шумен при нуждаещите се!

ДРУГИТЕ ЗА НАС

В ПОМОЩ НА УКРАЙНА /въпроси и отговори/