Публикации

Съвместно учение с ПБЗН

Хранително подпомагане

Признание

Ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Психолози от Шумен в подкрепа на нуждаещите се

Помагаме заедно на бягащите от войната

Обучение по оказване на първа помощ

Да помогнем заедно на бягащите от войната

Доброволците на БЧК Шумен при нуждаещите се!

ДРУГИТЕ ЗА НАС

В ПОМОЩ НА УКРАЙНА /въпроси и отговори/

ПОСТРАДАЛИТЕ В УКРАЙНА СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАШАТА ПОМОЩ

Доброволците тренират...