сряда, 23 януари 2019 г.

Общо събрание на клубовете

На 21 януари 2019г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на клубовете/ОСК/.  Присъстваха  делегати  от младежките клубове в града и  общините.

Събранието премина при следния дневен ред:

1.      Приемане на отчета на областния координатор за дейността на БМЧК-Шумен  за отчетния период;

2.      Избор измежду делегатите на ОСК за:

a.       областен координатор;

b.      зам. областен координатори;

c.       делегати и подгласници за Националното събрание на БМЧК през 2019г.,

3.      Насоки за работа на Областната младежка организация за следващите 2 години.

4.      Календарен план за дейността на БМЧК- Шумен през 2019 година.

5.      Разни.

Михаил Хуммел –областен координатор и председател на събранието,  прочете отчета за дейността на младежите  през  отчетния двугодишен период.  Доброволците направиха  избор на ново ръководство. За областен координатор на БМЧК-Шумен  избраха Петина Христова,  а  за заместник-областни координатори: Диляна Христова  и Виктория Пенева- всичките ученици от ППМГ „Нанчо Попович" . За делегати на Националния събор на БМЧК бяха избрани: Петина Христова и Кирил Кирилов. 

Делегатите на ОСК  приеха Плана за дейността на  БМЧК Шумен за 2019г и Насоки за работа на младежката областна организация за следващия двугодишен период.

 

понеделник, 7 януари 2019 г.

Стартира ОП за храни от ФЕПНЛ 2017-2019На 07 януари 2019г всички правоимащи от град Шумен, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, започнаха да получават по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти:
спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 л.
Районният пункт се намира на ул. Тодор Икономов 9 /площад Оборище, зад Пътно управление/ и ще е отворен всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа.
Раздаването на продуктите ще продължи до 31 януари 2019г.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни..
Право на подпомагане по програмата имат:
·        Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.).
·        Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).
·        Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).
·        Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция (м. юни 2018 г.).
·        Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).
·        Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.
·        Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти

На Коледа акция пред църквата