Публикации

Един свят - един дом - едно сърце

Обучение за Националното състезание за екипи от възрастни хора

Промоция на хуманитарни ценности- обучение на БМЧК Шумен

Работа на терен- К7

Национална кампания: Да пазим децата на пътя!

ЗАДАНИЕ