Публикации

Любов, сигурност, доверие...

Обичай безопасно!

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

ПДП с доброволците от клуб "Надежда" - общ.Никола Козлево