Публикации

Базар Баба Марта

Отчетно събрание на БЧК- Шумен

Курс по долекарска помощ на работното място

Свети Валентин с доброволците от клуб Смядово- БМЧК Шумен

Обучение по долекарска помощ за ученици

Национална АНТИСПИН кампания под мото: "В любовта- сигурност за всеки"

Благотворителен базар по повод Св. Валентин

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

Кампания кръводаряване

Обучение по Психосоциална подкрепа за доброволци на БMЧК Шумен

Кръводарителска кампания