четвъртък, 26 февруари 2015 г.

Базар Баба Марта

На 26 и 27 февруари 2015г.  доброволци от БМЧК Шумен организираха базар по повод Баба Марта пред  ДТ „Добри Войников" в града.  Изработените мартенички,  Пижо и Пенда и много други тематични изделия  с актуални пролетни мотиви, ще се продават благотворително.  Събраната сума ще бъде предоставена на децата от Център за настаняване от семеен тип „Слънце" град Каспичан и на децата от Дневен център за деца с увреждания  „Слънчев лъч" в Шумен. 

Отчетно събрание на БЧК- Шумен

На 25 февруари 2015г. се проведе Отчетното общо събрание на областната червенокръстка организация в град Шумен.  На събранието присъстваха делегати от всички общински  съвети. Събранието бе открито от Председателя на Областната организация д-р  Николай  Чобанов, който приветства и представи гостите на събранието: г-н Христо Григоров – Председател на БЧК, доц. Красимир Гигов- Генерален директор на БЧК, г-жа Селиме Кърджалиева- Зам.-областен управител на област Шумен и  много доброволци на организацията.

Председатялят на БЧК г-н  Христо Григоров в знак на признание за съпричастност и съвместна работа с БЧК Шумен връчи грамоти на радио Шумен, в-к  „Шуменска заря", Областна администрация, телевизия Шумен и БТА.

Събранието протече при следния дневен ред:

1.       Отчетен доклад на ОбС на БЧК гр. Шумен за работата на областната организация за 2014г.

2.        Отчет на бюджета на ОС на БЧК Шумен за 2014г.

3.       Отчетен доклад на Областната контролна комисия.

4.       Приемане на План за работа на ОбС на БЧК – гр. Шумен през 2015г.

5.       Приемане на Бюджет за финансовата 2015г.

петък, 20 февруари 2015 г.

Курс по долекарска помощ на работното място

На 19 и 20 февруари 2015 г. БЧК- Шумен проведе курс по първа долекарска помощ на работното място в Алкомет АД.
Д-р Петя Георгиева, дългогодишен сътрудник на БЧК- Шумен в провеждането на курсове по първа помощ, обучи присъстващите как да помагат на пострадали при различни инциденти. Бяха обучени 31 човека, представители на различни бригади и цехове в предприятието.

вторник, 17 февруари 2015 г.

Свети Валентин с доброволците от клуб Смядово- БМЧК Шумен

Доброволците от клуб Смядово към БМЧК-Шумен се присъединиха към Националната АНТИ-СПИН кампания по повод  Деня на влюбените. Младежите изработиха много червени сърчица и  валентинки, които раздадоха на своите съученици и учители.  В  СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" обособиха информационен кът,  където всеки можеше да получи полезни съвети и рекламни материали. На 14 февруари центъра на град Смядово бе цветен, усмихнат и огласен от присъствието на червенокръстците, които продължиха да създават ведро настроение сред населението, като  раздават балони, червени лентички, флаери и презервативи. 

понеделник, 16 февруари 2015 г.

Обучение по долекарска помощ за ученици

На 16 февруари 2015 г. доброволци на БМЧК- Шумен проведоха обучение по първа долекарска помощ на свои връстници от ПМГ "Нанчо Попович". Бяха представени основни аспекти от първата помощ- обработка на различни видове рани, превръзки, реанимация.
 

Национална АНТИСПИН кампания под мото: "В любовта- сигурност за всеки"

 Доброволците от БМЧК Шумен и тази година  отбелязаха 14 февруари- два празника, за които младежите напомниха на гражданите на Шумен, че опиянението от вино и любов, трябва да е разумно и безопасно. Доброволците, работещи по Компонент 7 към Министерство на здравеопазването, се включиха в Националната АНТИСПИН кампания под мото: „В любовта- сигурност за всеки". Червенокръстците организираха и проведоха обучения сред своите връстници на тема: "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", а на самия ден- раздадоха по централната алея на града много информационни материали, презервативи, любовни послания и червени балони под формата на сърчице. Те  разясняваха на хората, колко е важно да са запознати с начините на заразяване с вируса на СПИН, къде могат да се тестват за HIV и последиците от сексуално-рисково поведение.  Младежите отправиха послание към вси ки граждани: Да пазят  себе си и хората, които обичат! В тази АНТИСПИН кампания се включиха и доброволци от общинските клубове на БМЧК – Шумен. 

Благотворителен базар по повод Св. Валентин

На 12 и 13 февруари 2015г.  БМЧК Шумен организира базар в Сити център по повод  Св. Валентин и наближаващите мартенски празници.  Материалите са изработени от доброволци съвместно  с младежи  посещаващи Дневен център за деца с увреждания „Слънчев лъч". Събраните средства от изложените на благотворителния базар валентинки, сърчица, мартенички  и много сувенири с пролетни и весели мотиви, ще бъдат предоставени на децата от ДЦДВХУ „Слънчев лъч" в Шумен. 

сряда, 11 февруари 2015 г.

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

На 11 февруари 2015г. доброволци от БМЧК Шумен проведоха  обучение в сградата на РЗИ Шумен на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Младежите  запознаха учениците от СОУ „Васил Левски"  с историята на болестта, пътищата на предаване на ХИВ- инфекцията, болести предавани по полов път и контрацепция. Обучението е част от програмата на доброволците работещи по  К-7 към Министерство на здравеопазването и във връзка с  националната  АНТИСПИН кампания  за 14 февруари.

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

Кампания кръводаряване

На 4 и 5 февруари 2015 г. в Сити център Шумен се проведе кръводарителска кампания под надслов "Дари кръв, дари живот", организирана от ОТХ към МБАЛ Шумен, БЧК- Шумен и СВА. 50 човека, желаещи да дарят кръв, посетиха пункта, като кръводарители станаха 39 от тях.
Даряването на кръв доброволно и безвъзмездно е най-сигурната и безопасна форма, гарантираща здравето както на човека, който се нуждае от кръв, така и на дарителя!

Обучение по Психосоциална подкрепа за доброволци на БMЧК Шумен

В сградата на ОС на БЧК  Шумен се проведе  тридневно обучение през периода 01.02.-03.02.2015 г. по програма „Партньори за социална промяна", подкрепена от Фондация „Велукс", целяща намаляване на уязвимостта на децата и младите хора в България. Обучител бе Светослава Вълчева- психолог- доброволец, преминала Национално обучение по Психосоциална подкрепа в НУЛЦ на БЧК- с.Лозен. През първия ден доброволците разгледаха темата: Стрес, същност на стреса, причини, начини за справяне със стреса и ролевата игра „Нарисувай стреса". Вторият  ден -  темата: Емоции, видове  емоции, работа с емоционални карти и специфика на поведението в четвърти и осми клас. Последният ден младежите се запознаха с темата: Взаимоотношения, видове, асертивно поведение, конфликти и начини за справяне с конфликтите.  Сформираните екипи направиха примерни тренинги. По време на обученията доброволците ще използват предоставеното  за работа по програмата: „Помагало за доброволци за провеждане на ателиета по Психосоциална подкрепа за деца в училище от 4 и 8 клас".   Червенокръстците, преминали обучението  по ПСП,  ще имат ангажимента да проведат ателиета по трите теми с четвъртокласници и осмокласници от  град Шумен и град Смядово. Тридневният семинар премина под формата на много игри, емоции и прекрасни взаимоотношения.

 

вторник, 3 февруари 2015 г.

Кръводарителска кампания

Млади доброволци на БЧК Шумен раздаваха на 3 февруари 2015 г., флаери  за предстоящото безвъзмездното  кръводаряване на 4-ти и 5-ти февруари,  в Сити център.  Те приканваха гражданите на Шумен да се включат в предстояща кръводарителска кампания  под мото "Дари кръв, дари живот!", организирана от БЧК Шумен, ОТХ към МБАЛ Шумен и СВА.