понеделник, 27 август 2007 г.

Участници

Четиримата представители на Младежки Авариен Екип Шумен които ще вземат участие в Национално палатково учение на Младежките аварийни екипи от 28 август до 2 септември 2007 г. в землището на с. Бистрица са:

 1. Димитър Петров от СОУ "Панайот Волов"
 2. Тодор Стойчев от ПМГ "Нанчо Попович"
 3. Христина Спасова от ПГИ
 4. Мартин Кръстев от Шуменски университет

Покана

Дирекция „БМЧК” и Оперативното бюро на БМЧК, с подкрепата на екип от доброволци, участвали в Академия за доброволци 2007 г. организират Летен лагер за деца в риск в рамките на проект „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България”. Той ще се проведе в периода 5-10 септември 2007 г. в хотел „Сънсет Бийч” – с. Лозенец.
Във връзка с това, Областен Съвет на БЧК Шумен набира предложения за 2 деца в риск да участват в лагера. Участниците следва да бъдат:
- деца, преживели насилие (жертви на трафик, на домашно насилие, деца, участващи в тежки форми на детски труд и др.);
- деца на жертви на насилие (на жертви на трафик, на домашно насилие и др.).
Крайният срок за получаване на регистрационните формуляри на участниците и другите приложени документи е 3 септември 2007 г.
Регистрационните формуляри на участниците и декларациите от родителите се приемат по факс или по e-mail:
факс: 054/ 87 20 03
e-mail: shumen@redcross.bg
Задължително е децата да бъдат придружавани от възпитател от специализирана институция или от родител.

петък, 24 август 2007 г.

Обучение

Български Червен Кръст Шумен организира курсове по "Водно спасяване" и "Общ и възстановителен масаж".
Всеки който проявява интерес може да се свърже с нас или да дойде при нас!

Младежки Авариен Екип Шумен

Младежки Авариен Екип Шумен е доброволно формирование, което подпомага дейността на БЧК Шумен при ликвидиране на последствията от бедствия и катастрофи.
Състои се от 10 доброволеца с командир Мартин Кръстев.
За осъществяване на своята си дейност МАЕ Шумен работи в следните направления:
 • системна подготовка и обучение на членовете на екипа
 • превантивна дейност сред населението и повишаване на неговата информираност за действие в случай на криза
 • оказване помощ при осигуряване на подслон, храна и вода на както пострадалите така и на самите спасители
 • съдействие за събиране на данни за спасените хора
 • оказаване на първа долекарска и първа психологична помощ на пострадалите до идването на специализираната медицинска помощ
 • подпомагат изграждането на палаткови лагери и други съоражения.
 • подпомагат издирването и съдействат за събиране на разделени семейства в следствие на криза

За оптимизиране работата на Младежки Авариен Екип Шумен и повишаване на неговия капацитет четирима негови представители ще вземат участие в Национално палатково учение на Младежките аварийни екипи от 28 август до 2 септември 2007 г. в землището на с. Бистрица.

На учението ще присъстват и представители на Университетско-аварийния спасителен отряд (УАСО) и служители от Дирекция «ППБ» към Секретариата на НС на БЧК.
Програмата на учението ще включва обучителни сесии по първа долекарска помощ, първа психологична помощ и работа при бедствия, аварии и катастрофи. Последният ден ще бъде симулирано наводнение, включващо евакуация на засегнати хора и приютяването им във временен евакуационен лагер.

четвъртък, 23 август 2007 г.

Летен лагер за деца в риск

От 5 до 10 септември 2007 г. в х-л „Сънсет Бийч” – с. Лозенец ще се проведе Летен лагер за деца в риск.
В тази връзка участниците от цяла България в Акадамеия за доброволци излъчиха 10 членен екип, които ще се включат в екипа на лагера.
Сред тях са и представителите на БМЧК Шумен: Мая Иванова и Георги Чешмеджиев.
За екипа на Летния лагер за деца в риск се организира работна среща, която ще се проведе от 24 до 26 август 2007 г. в НУЦ на БЧК – с. Лозен, в която ще участват Мая и Георги.

Пламен Петров