Публикации

Дни на безопасността на пътя

На 20 септември 2021 стартира Оперативна програма за храни план 2020 в Шуменска област