Публикации

Световен ден на сърцето

Дискусия на тема: Зависимости

Групови консултации по Съпътстващи мерки от ОПХОМП от ФЕПНЛ

Тренинг на ВАЕ-Шумен

БМЧК Шумен- Да изчистим България-заедно!

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

Готови за училище...

Обмяна на опит с доброволци от БЧК Панагюрище

Шумен бяга- 2017

Обучение на тема: Социално-помощна дейност

Да намериш себе си!