вторник, 25 август 2009 г.

Що е хомеопатия?

Погрешно е да се идентифицира Хомеопатията с билколечението или с други алтернативни методи за лечение. Тя стои на здрава научна основа и използва методи, при които с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират естествените оздравителни реакции на самия организъм. Хомеопатични лекарства се приготвят по строго определен научен метод и са световно признати за лекарствени средства. Често я наричат “нежната медицина”, защото тя действа изключително меко, без сътресения за организма, по посока на реакцията на самия организъм, а не срещу него и без да нанася вреда по токсичен път или да променя самия организъм.

Хомеопатичната медицина не изисква строга класификация на заболяванията или наличие на определена диагноза. Тя не се интересува от клиничната диагноза, а от реакцията на целия организъм към болестотворния фактор: на емоционално, психическо и физическо ниво. ТЯ ЛЕКУВА НЕ ОТДЕЛНИЯ СИМПТОМ ИЛИ БОЛЕСТ, А ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ, поставен в критични (патологични) условия.

Произхода на думата “Хомеопатия” е гръцки: Homoios – подобен; pathos – страдание и отразява основният й принцип: ПОДОБНОТО СЕ ЛЕКУВА С ПОДОБНО (Similia similibus curantur). Веществото, от което е създадено хомеопатичното лекарство, дадено в по-големи дози на здрав организъм, предизвиква подобни симптоми като на болния човек.

Общо може да се каже, че лечебните методи са два основни вида: хомеопатичен и алопатичен. Алопатичните методи действат противоположно на реакцията на организма срещу болестния фактор, т.е. потискат естествените защитни сили на организма. Хомеопатичните действат обратно – засилват естествените защитни реакции на организма и му помагат да се справи с болестта. Да вземем за пример човек, страдащ от висока температура. Чрез високата температура организмът сам създава такива условия, при които болестотворният агент не може да се развива. Целта на алопатичното лекарство за температура е да я понижи като така създава благоприятни условия за развитие на патогена. Отделно трябва да добавим друго алопатично лекарство, което да убие болестотворния агент (както и някои клетки на самия организъм, с което му вредят). Хомеопатичното лекарство не понижава температурата, а напротив - задържа я по-дълго време като по този начин патогена не може да живее и умира. През това време пациентът е бодър и със запазен апетит, въпреки че е с висока температура. Няма странични отрицателни ефекти, както и вреда за организма.

Защо не е заела мястото, което й се полага

Медицината е възникнала в дълбока древност, с нея са се занимавали най-интелигентните и начетени представители на човешкото общество. Предвид материята на медицината (преплитането на живота и смъртта) тя развива и своя философия. Обособяват се много мнения за лечебни методи, които в годините намират поддръжници и стават научни течения.

Първото течение – с представител Хипократ - смятало, че симптомите, чрез които се проявява болестта са резултат на саморегулиращата и защитна функция на организма и те трябва да се подпомогнат: с лечебно гладуване, билки, чист въздух, хигиена.

Второто течение приемало, че симптомите са самата болест, с която трябва да се борим активно като с нашественик и враг.

Голямо значение за доминирането на ограничената материалистична теория в медицината оказва редукционистичния подход на Рене Декарт (френски философ от ХVІІ век). Той твърдял, че хората имат два разграничими компонента – ум и физическо тяло, т.е. материална и духовна част, което донякъде е израз на конфликта между църква и наука. За това разграничаване допринасят откритията на Робърт Кох (немски бактериолог) и Луи Пастьор (френски химик и биолог). Те спомагат за формирането на теорията за специфичния причинител – болестотворен микроорганизъм. Според нея всяка болест се причинява от разпознаваем конкретен причинител – вирус или бактерия. Постепенно пациентът се превръща в “болестна единица”, дори само като болен орган, а не като болен човек. Напоследък е особено силно развита тенденцията лекарят да се превръща в механичен събирач на данни от лабораторията, образното изследване или апаратурата. Загуби се безценния контакт лекар - пациент. Така от пациента отпада необходимостта да поеме отговорност за собственото си здраве. Хората свикнаха с мита, създаден от медицинската индустрия за “магическото хапче”, което ще ги освободи от страданието. Медицината вече се свързва с развитието на фармацевтичната промишленост – могъща сила, подкрепяща алопатичния подход. Здравеопазването започна да се обвързва все повече с икономически и политически интереси, твърде отдалечени от грижата за здравето на хората. Медицината се превърна в индустрия, носеща огромни печалби.

В САЩ през ХІХ век са съществували около 60 Хомеопатични болници, 10 детски Хомеопатични болници, хиляди Хомеопатични и натуропатични медицински колежи, в които са се изучавали хомеопатия, фитотерапия, гладолечение и др. природни методи. Една четвърт от всички практикуващи лекари са прилагали хомеопатия.

В началото на ХХ век огромни икономически фондации (Рокфелер) започнали активна дарителска дейност насочена към медицинските университети. Те искали да създадат медицинска професия, вдъхваща респект, практикувана от висшата класа и с философия, базирана на използването на алопатични лекарства. Същите фондации били монополизирали вече производството и продажбата им. Чрез финансови механизми тези фондации стимулирали развитието на Висши медицински учебни заведения, отговарящи на техните интереси и унищожавали останалите. Така “правото на избор” за начина на лечение на населението било отнето. Наложили се такива терапевтични методи, които не са толкова ефикасни, колкото икономически изгодни (за производителя на алопатични лекарства и медицинска апаратура). Например: за бронхопневмония се изписва 1 антибиотик + няколко витамина + лекарства за температура + лекарства за кашлица. След няколко дена антибиотика се налага да се смени с друг. Според дейността и активната реклама на фармацевтичните фирми се налага едно или друго “модерно” лекарство.

Що е кинезитерапия?...

Какво представлява кинезитерапията? Какви са нейните цели, методи, средства? С какво тя ни помага да живеем по-добре?

Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение. Това е самостоятелна медицинска дисциплина, опираща се на опита и постиженията на всички останали медицински дисциплини и включваща в себе си теорията и методиката на физическото възпитание, тъй като този тип лечение представлява психолого-педагогически процес, протичащ между пациента и терапевта.


Природата е дарила нас, човешките същества, с най-съвършения механизъм, съществуващ на Земята – нашето тяло. Всички знаем, че развитието и усъвършенстването на човешкия индивид протича под контрола и ръководството на едно уникално високо организирано формирование – мозъкът. Благодарение на дразненията, постъпващи от околната среда мозъкът се тренира да реагира правилно и адекватно на променящите се условия.

Човек се ражда с богат набор от безусловни рефлекси, необходими за оцеляването в първите дни на самостоятелно съществуване като организъм. При израстването постепенно те се развиват, обогатяват и допълват от постепенно изграждащите се условни рефлекси. А условният рефлекс се изработва чрез многократни повторения и натрупване на опит. Това става в процеса на игра на детето. В първите години от живота играта представлява целенасочена имитация на дейностите, които то наблюдава около себе си, т.е. от любимите си хора. Постепенно движенията на този малък човек стават все по-уверени, точни и бързи, т.е. мозъкът е извършил аналитико-синтезиращата си работа и даването на правилна команда за действие отнема все по-малко време, а движенията на тялото стават все по-фини.

В периода на бурен растеж на организма тези процеси са все по-многобройни и разнообразни, но абсолютно винаги в основата им стои движението на човешкото тяло, под командите на мозъка.

Хилядолетия назад мъдри хора са открили, че може да бъде повлияно благоприятно върху редица дисфункции на организма чрез нещо толкова просто и приятно като естественото движение.

Кинезитерапията решава лечебни, профилактични, възстановителни и рехабилитационни задачи посредством богатата гама от методи, с които разполага и с които коренно се различава от останалите начини на лечение.

1. Тя е активен метод на лечение, въвличащ пациента в процеса, което води до неговото мобилизиране, влияе на психиката му и повишава ефекта от терапията. С някои психологически похвати се стига до дълбоко осъзнаване същността на лечебния процес и самоконтрол върху жизнените функции.

2. Освен, че е комплексно действащ метод, кинезитерапията повлиява цялостната личност, има подчертан възстановителен ефект.

3. Прилага се при почти всички заболявания (в един или друг стадий на тяхното протичане или като профилактика), няма възрастови противопоказания и странични действия, когато се прилага правилно. Прилагането ù преминава постепенно и незабележимо от лечение към профилактика и общо укрепване.

Едно от основните качества на здравия организъм е възможността му да се приспособява към измененията във външната среда (температурни колебания, влага, замърсяване, стресови фактори и др.), като по този начин запазва постоянството на своята вътрешна среда.

Ето защо използването на природните фактори, масажът и някои психологични техники се прилагат много резултатно за възстановяване на равновесието в организма с цел възстановяване на здравето, което е основната задача на кинезитерапията!


неделя, 23 август 2009 г.

Панорама 08

На всеки две години Международният Комитет на Червения Кръст издава филма Панорама. В него се показва какви ужасни загуби и разрушения носят въоражените конфликти, застрашавайки живота на хората и тяхното имущество, принуждава ги да напускат домовете си и да се разделят с близките си.

вторник, 18 август 2009 г.

Елате в районен пункт Шумен

На 13 август 2009г в Шуменска област, започна предоставянето на храни от
интервенционните запаси на ЕС на социално слаби граждани в Шуменска област.
Към 16.00 часа на 18.08.2009г, районен пункт Шумен е предоставил помощи на
972 социално слаби граждани от общо 1700, и на 68 не получили такива през
първия транш.

Раздаването ще продължи до 28 август 2009г.
Поканваме останалите всички 728 право имащи да дойдат в районен пункт Шумен
/зад пътно управление/, и да си получат храните!

четвъртък, 13 август 2009 г.

ХРАНИ ОТ ЕС ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ

Днес започна както предоставянето на храни от интервенционните запаси на ЕС

на социално слаби граждани от Шуменска област, така и тяхното транспортиране

до общините от Шуменска област.

Раздаването в общините става благодарение на изключителното съдействие на

кметовете на съответната община.

Вторият транш ще продължи до 28 август 2009г.

Всеки който към 31 декември 2008г е получавал помощи за отопление ще получи

по 3кг захар, 3кг брашно, 3кг ориз и 3.2кг макарони.

Цветовете и здравето

Цветовете изпускат вибрации(!?). За спалнята, столовата, за работния кабинет са подходящи строго определени цветове. За стимулиране на активната дейност също трябва да изберем подходящия за това цвят. Същото трябва да направим и ако страдаме от депресия или някакво сърдечно-съдово заболяване. Такова е поне мнението на тези, които вярват в алтернативните методи за съхраняване на здравето.

Във всички времена хората са смятали, че цветовете оказват определено влияние на тяхното здраве. Друидите, шаманите и жреците на инките са ги прилагали при лечението на някои заболявания. Китайската традиционна медицина, аюрведа, шумерската и юдейската медицина са използвали влиянието на цветове във всекидневието. Днес цветотерапията е един от популярните видове алтернативна медицина, който се основава на използването на конкретен цвят. Според психолозите цветовете все пак наистина оказват влияние на нашето настроение, а по този начин и върху здравето ни.

Според този подход, червеният цвят повишава активността и затова е особено полезен за флегматичните хора. Виолетовият точно обратното – засилва интровертността и затова не се препоръчва на затворените хора.
Страдащите от депресивни състояния пък се нуждаят от розовия цвят, защото той ги прави по-активни и жизнерадостни.
Синият цвят успокоява – той е благоприятен за тези, които страдат от силна възбуда, докато зеленият успокоява нервните и разтревожените и изпълва тялото ни с хармония.

Според психолозите, оранжевият цвят ни изпълва е енергия и увеличава апетита, а освен това той способства за усвояването на калция и е полезен за възстановяването на здравето. Жълтият цвят стимулира нервната и храносмилателната система и способства за развитието на логическото мислене.

Всичко това показва, че хората, страдащи от сърдечно-съдови заболявания трябва да избягват червеното, защото то повишава кръвното налягане и възбужданервната система. Твърде голямото количество червен цвят създава усещането за безпокойство и свиване в гърдите и може допълнително да напрегне човека, който вече се намира в мрачно настроение, а освен това може да провокира появата на мигрена, виене на свят или проблеми със зрението.
За сметка на това малките количества червено в предмет на изкуството, спектакъл или филм ни активизира.

По данните от друго изследване, жълтият цвят в стаята запазва нормалния пулс на човека, докато в синя стая пулсът се забавя, а в червена – се увеличава.

Може би всичко това е свързано с възприятието на подсъзнателно ниво, където червеното се асоциира с кръв и неосъзнато предизвиква раздразнение, зеленото напомня свежестта на гората, жълтото – светлината на слънцето, а синьото носи умиротворение от сутрешната зора, е едно от обясненията на психолозите.

Цветовете са в състояние да придадат невероятни сили или да потопят в отчаяние особено чувствителните хора. Те несъмнено оказват влияние на човека през целия му живот.

В Япония например отдават голямо значение на подбора на цветовете на дрехите, храната и жилището за поддържане на доброто здравословно състояние, пише The Epoch Times.

Все повече методики подчертават необходимостта от специален подход при избора на цветовe за оформянето на интериора на жилището. Така например се смята, че всекидневната и кухнята стават по-динамични, ако са в оранжеви тонове, а спалнята със син оттенък позволява на човека да се наспи по-добре.
здраве.bg

The spirit of the Geneva Conventions is as alive and relevant today as it was 60 years ago

International Committee of the Red Cross
an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of war and other situations of violence

On the occasion of the 60th anniversary of the Geneva Conventions, ICRC President Jakob Kellenberger affirmed that the essential spirit of the Conventions - to uphold life and dignity in the midst of armed conflict - is as relevant today as it was 60 years ago. However, international humanitarian law must continue to evolve to respond to the changing nature of armed conflict.
 • Origins and current significance of the Geneva Conventions
 • Learning from the past to better face the future, news release
 • ICRC survey: civilians should be left out of armed conflict

 • 7-8-2009
  Afghanistan: caring for civilians caught up in conflict
  Update on ICRC activities in the country in July 2009. Civilian casualties – whether caused by armed hostilities, indiscriminate attacks, suicide bombings or improvised explosive devices – are among people's greatest concerns.
  See also ICRC survey on the impact of armed conflict on civilians in Afghanistan.
  12-8-2009
  Georgia/South Ossetia: people forced to cope with lasting upheaval
  A year after Georgian and Russian forces clashed in Southern Caucasus, most of the tens of thousands of people forced to leave their homes have returned. As the ICRC's head of operations for Eastern Europe and Central Asia explains, the fighting of summer 2008 continues to have a major impact on the people of the region. See also the update on ICRC's activities and a selection of photos taken by photographer Antonin Kratochvil. 6-8-2009
  Pakistan: ICRC assists Waziri displaced for first time
  The ICRC and the Pakistan Red Crescent Society are providing food and other essential items for over 2,500 people who have fled Waziristan. Humanitarian operations in the North-West Frontier Province of Pakistan and other parts of the country are ongoing.

  Международный Комитет Красного Креста
  Независимая нейтральная организация, предоставляющая гуманитарную помощь и защиту жертвам войны и других ситуаций насилия
  Главная идея Женевских конвенций жива и актуальна, как и 60 лет назад
  В связи с 60-й годовщиной принятия Женевских конвенций президент МККК Якоб Келленбергер подтвердил, что главная идея Женевских конвенций – сохранить человеческую жизнь и достоинство даже в разгар вооруженного конфликта – сейчас столь же актуальна, как и шестьдесят лет назад. Однако международное гуманитарное право должно продолжать развиваться, чтобы соответствовать меняющемуся характеру вооруженных конфликтов.

  Извлекаем уроки из прошлого, чтобы с большей уверенностью встретить будущее, пресс-релиз
  Исследование МККК: гражданские лица должны пользоваться защитой во время вооруженных конфликтов.

  14-8-2009
  За шестьдесят лет существования Женевские конвенции не потеряли своей актуальности
  Кнут Дёрман, глава Правового департамента МККК, обсуждает сложности, возникающие при обеспечении выполнения норм ведения боевых действий в современном мире, а также непрекращающуюся деятельность организации по обеспечению актуальности положений Женевских конвенций. 7-8-2009
  Грузия/Южная Осетия: людям приходится справляться с последствиями боевых действий
  Через год после боевых действий, начавшихся летом 2008 г, большинство перемещенных лиц вернулись домой. Однако события августа по-прежнему оказывают огромное воздействие на местных жителей, как объясняет Паскаль Меж Вагнер, глава департамента оперативной деятельности МККК по Восточной Европе

  сряда, 12 август 2009 г.

  Започва втория транш на подпомагане с интервенционни запаси на ЕС на социално слабите граждани в Шуменска област.

  От 13 до 28август 2009г. Българският Червен кръст Шумен ще раздава хранителни продукти от втория транш на програмата "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица".

  Бенефициенти по програмата са всички български граждани, които са получавали енергийни помощи от държавата през зимния период на 2008/2009 г. Те са определени с Наредба №18 на Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, а поименните списъци бяха изготвени от Агенцията за социално подпомагане.

  По време на втория транш на 10 830 души в цяла Шуменска област ще бъдат раздадени общо 132 126кг хранителни продукти, като всеки право имащ бенефициент ще получи по 3 кг брашно, 3 кг захар, 3 кг ориз и 3,200 кг макаронени изделия.

  Програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица" се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, реализира се от БЧК със съдействието на местните власти и РИОКОЗ, а Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция, следи за стриктното й изпълнение.

  Третият транш на програмата ще се осъществи в периода 12 октомври - 6 ноември 2009 г.

  След края на програмата хранителните продукти на не явилите се бенефициенти ще бъдат предоставени на социални заведения за деца и възрастни, специални училища и лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ.