Публикации

Що е хомеопатия?

Що е кинезитерапия?...

Панорама 08

Елате в районен пункт Шумен

ХРАНИ ОТ ЕС ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ

Цветовете и здравето

The spirit of the Geneva Conventions is as alive and relevant today as it was 60 years ago

Започва втория транш на подпомагане с интервенционни запаси на ЕС на социално слабите граждани в Шуменска област.

Нашият свят е в безпорядък. Време е да направиш своята стъпка.