Интервенционни запаси и през 2010


През 2010 г. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ще може да разпредели бюджет от 8 565 832 евро за доставка на храни на социално слаби лица по новия план за благотворителност на Европейския съюз за догодина, съобщиха от фонда, цитирани от Агенция "Фокус".


Средствата се отпускат по Регламент (ЕО) № 1111/2009 г. Предстои провеждането на обществени поръчки за избор на оператори, които да доставят брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити. През 2008-2009 г. в Австрия, Унгария, Италия, България и други страни-членки на ЕС е проведено интервенционно изкупуване на земеделски продукти (ечемик, царевица и захар). Поради това изкупуване, кандидат-доставчиците по тази програма ще трябва да изтеглят интервенираните количества от различните разплащателни агенции в страните, като предложат насрещни количества за продукти, предварително определени от БЧК, а именно брашно, захар, ориз, макарони, спагети и бисквити.

За тази година чрез Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция България е изпълнила програмата си за разпределение на храни на социално слаби от интервенционни запаси на Европейския съюз. След проведени обществени поръчки за доставка на 255 411 социално слаби лица на територията на цяла България бяха раздадени от БЧК продукти на обща стойност 5 719 174 евро без ДДС и без включени административни и транспортни разходи. До момента на включените в програмата социално слаби лица са доставени общо 6 747 603,8 кг продукти като всеки отделен бенефициент е получил на три транша общо 29,8 кг - брашно, ориз, захар и макаронени изделия. Предстои по списък, одобрен от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да се раздадат още 788 178,6 кг от изброените продукти на институционални бенефициенти (домове за деца, възрастни хора и хора в неравностойно положение).

Партньор на програмата е Български червен кръст, с който ДФ "Земеделие" има сключен договор за сътрудничество. Лицата, имащи право да получават тази помощ, са определени с Наредба №18 за условията и реда за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица. Поименните списъци през тази година бяха изготвени от териториалните подразделения на Агенцията за социално слаби лица.

Коментари