Публикации

БЧК ШУМЕН ОРГАНИЗИРА КУРС ЗА ВОДНИ СПАСИТЕЛИ

Благотворителност на Цветница

ХЕЛФИ в III ОУ "Димитър Благоев"

Life skills-Умения за живот

Здравословен начин на живот- обучение за доброволци

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЧК И МЧК

ПОМАГАМЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

Празник на здравето

Ден на здравето

КУРС ЗА ВОДНИ СПАСИТЕЛИ