Публикации

ПРОДАВА СЕ!

21.02.2019 - Годишно отчетно събрание на ОС на БЧК Шумен

УЧЕБНО ТАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ НА ДЕРБАК ШУМЕН

Бъдете влюбени безопасно!

Най-доброто доказателство за любов е да предпазиш другия!

Благотворителен базар

Най-доброто доказателство за любов е да предпазиш другия!

Тренинг в ПГССХТ

ПДП с ученици от VI ОУ "Еньо Марковски"

Тренинг-обучение на тема: Превенция от сексуално-рисково поведение

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН- обучение за доброволци