Публикации

"Нулева стигма, нулева дискриминация!"- национална АНТИСПИН кампания

Здравословно хранене с първокласници от НУ "Княз Борис I"

15 години- дружество

Шуменски празник на здравето

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане по ФЕПНЛ стартира и в Шумен

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА"

Екс пушачите са неудържими

Европейски ден на здравословното хранене

Незабравими мигове от обучението по Здравословно хранене

Обучение на тема: Здравословно хранене и здравословен начин на живот

Обучение в ЦНСТ №3

Арт-терапия в Съюза на слепите