Публикации

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН- обучения в СУ "Сава Доброплодни"

Обучение на тема: Зависимости в ППМГ "Нанчо Попович"

Детско полицейско управление

Втора среща с Хелфи

Демонстрация по ПДП в ППМГ "Нанчо Попович"

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

Хелфи в НУ "Княз Борис I"

Пушенето и ти...

Обучение по ПДП- първо ниво