Публикации

Благотворителност по Коледа

Играчки за децата в риск

Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали от пътнотранспортни произшествия помага с парични средства

Коледен благотворителен базар

"Малки методики"- обучение за доброволци

Младите доброволци на БЧК Шумен в помощ на Наско

Топъл обяд

Коледни пакети за бездомни

Коледна работилничка

Коледни пакети за деца

Викторина на тема: "Рискът ХИВ- питанка за двама"

Още мигове от ХИВ/СПИН кампанията в Шумен

Активно живей, вредните навици преодолей!