вторник, 24 януари 2012 г.

кръводаряване

 На 24 януари 2012 г, в Актовата зала на СОУ "Йоан Екзарх Български" доброволци от БЧК Шумен, организираха и проведоха кръводарителска акция. Участие взеха над 10 човека, преподаватели в училището. Сред тях имаше както дългогодишни кръводарители, така и такива, които даряваха кръв за първи път.  

събота, 21 януари 2012 г.

Солидарност между поколенията

 Във връзка с международната година на възрастните хора и солидарността между поколенията на 20 януари 2012 г. в клуба на доброволеца при БЧК Шумен се проведе групова работа( тиймбилдинг) по проект "Имам добро сърце".

 

Участваха представители на целевата група по проекта- възрастни хора, както и доброволци на БМЧК Шумен.

 

Младежите изгледаха с интерес подготвената от възрастните програма, след което всички участници осъществиха дебат на тема " Кой има добро сърце".

петък, 13 януари 2012 г.

ОСК

 На 13 януари 2012 г. в ОС на БЧК Шумен се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК Шумен.

 

Гост на събранието бе Адриан Йорданов, член на Оперативно бюро на БМЧК. Членовете на БМЧК Шумен избраха нов областен координатор, поради подадена оставка от стария координатор Владимир Богдански. Новият областен координатор е Кирил Кирилов, приет с мнозинство от 16 гласа.

 

На събранието се представи отчет за 2011 г, и се прие план за работа на младежката червенокръстка организация за 2012 г.

Превенция на ХИВ/ СПИН

 На 12 януари 2012 г. Дейвид Барт доброволец на Корпуса от мира, който работи в БЧК Шумен, изнесе лекция на тема "Превенция на ХИВ/ СПИН" на английски език пред ученици от 11-12 клас на СОУ "Йоан Екзарх Български" в град Шумен. Засегнаха се въпросите за превенция на СПИН и СПИ, както и за контрацепция и възпитаване на безопасно сексуално поведение у младежите.