четвъртък, 20 септември 2012 г.

Само 860 граждани на Шумен са се възползвали от възможността да...

Имам удоволствието да поканя всички:

-         Лица от град Шумен получавали целеви помощи за отопление от държавата, за последния отоплителен сезон (2010/2011 г.);

неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;

-         Лица от град Шумен, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;

-         Семейства от град Шумен, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;

-         Лица от град Шумен, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент" по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания";

      -    Лица от град Шумен, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

на улица „Тодор Икономов" №3 /зад пътно управление/ в Районен пункт на БЧК Шумен да получат полагащите им се хранителни продукти по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица.

           Към момента от 1 819 правоимащи да получат хранителни продукти, са се възпозвали само 860 граждани на Шумен.

           Раздаването приключва на 02 октомври 2012г!

C уважение:

Пламен Петров

Областен Съвет на БЧК

ул. "Цар Освободител" № 143

град Шумен 9 700

+359 889 42 55 55

сряда, 19 септември 2012 г.

Кампания приемна грижа

 На 18 септември в 12 часа БМЧК Шумен се включи в откриването на националната кампания в подкрепа на приемната грижа "Всички имаме грижата". Доброволците на БМЧК раздаваха информационни материали по центъра на града. Екипът по приемна грижа към Комплекса за социални услуги беше на разположение на гражданите за повече информация и подробности относно услугата. 30 балона с хелий в цветовете на логото на кампанията пуснаха в небето на Шумен младежите в знак на подкрепа към всички деца, нуждаещи се от дом.

вторник, 18 септември 2012 г.

Храни за социално слаби

За пета поредна година БЧК Шумен раздава хранителни продукти на уязвими граждани по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз за най-нуждаещите се лица". Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие", а при реализирането й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните .
За разлика от предходните години, през 2012 г. продуктите по програмата ще се предоставят само на два транша, като за целта са открити 11 раздавателни пункта на БЧК Шумен в Шуменска област.
През първия транш всеки бенефициент, включен в програмата, ще получи срещу подпис и документ за самоличност общо 12,140 кг от 9 вида хранителни продукти: брашно - 5 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; захар – 1кг, зрял фасул – 1 кг; макарони – 1,2 кг; обикновени бисквити – 0,400 кг; обикновени вафли – 0,900 кг; царевично нишесте - 0,140 кг.
Хранителни продукти по програмата ще получат следните категории уязвими граждани:
                  Лица получавали целеви помощи за отопление от държавата, за последния отоплителен сезон (2010/2011 г.);
                       неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;
                                    лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;
               ;семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;
                    ;лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент" по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания";
            ;лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Всички поименни списъци на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на продуктите ще се извършва от щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособени за целта помещения.
През втория транш, който ще се осъществи в периода 24.10.2012 – 23.11.2012 г., се очаква да се раздават и други продукти.
След приключване на програмата, нераздадените продукти ще бъдат предоставени по списък, одобрен от Държавен фонд „Земеделие", на институционални бенефициенти, каквито са социалните и психиатрични заведения в цялата страна.
Заповядайте в Районен пункт Шумен на ул. „Тодор Икономов" №3 и си получете продуктите!

понеделник, 17 септември 2012 г.

Синева

     На 14 и 15 септември се проведе основната дейност по изпълнение на проект "Синева", финансиран от фонд "Социална закрила" и изпълняван от доброволци на БЧК Шумен. 

     Структурирани в 2 групи с ръководители от Български Червен кръст Шумен и педагози от ДДЛРГ-гр.Велики Преслав 37 от младите хора, живущи в ДДЛРГ-гр.Велики Преслав напуснаха пределите на социалното заведение рано сутринта в 7.00 ч. на 14.09.2012г. и се отправиха към планинските хълмове в непосредствена близост до гр.Велики Преслав. 

    По предварително начертан маршрут в посока към парк Патлейна младите хора  се запознаха с чудноватите скали, с дървесни видове и характерни за региона растения, с животинските видове, населяващи горите на България под вещото ръководство на  специалист – екскурзовод. В боровата гора участниците  в излета имаха обяд. За пълноценното преживяване по време на почивката  се организираха  занимателни игри, целящи подобряване на комуникационните умения и социалната включеност на децата в групата. Отработиха се техники за палене на лагерен огън, спортно ориентиране, лагеруване в трудни условия и т.н..          

     През втория ден участниците в мероприятието  се запознаха с редките и уникални местообитания, растения и животни при долното течение на река Камчия. Организираха се заниматлени игри за комплексно демонстриране и оценка на придобитите умения от двудневния лагер.

       Младите доброволци от БЧК шумен организираха обучения на децата от ДДЛРГ-гр.Велики Преслав за оказване на първа медицинска помощ на пострадал – техники на изкуствено дишане, шиниране на крайници и т.н.. Организира се и обучение, свързано със значимостта за опазване на природата и мястото и в битието на човек.

        По време на излета се проведоха обучения по ориентиране, бивакуване, оцеляване сред природата и преодоляване на трудни и опасни терени, спортни състезания и редица развлекателни дейности.

 

 

Кръводарителна кампания

 Областна администрация, МБАЛ Шумен, РЗИ Шумен и БЧК Шумен организират кръводарителска кампания от днес до края на седмицата.

 

Доброволци на БМЧК Шумен разпространиха и разпространяват брошури и листовки, с които приканват и призовават обществото да се включи в кампанията.

 

четвъртък, 13 септември 2012 г.

БЧК ОТКРИ НАЦИОНАЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ

На 11.09.2012 на пресконференция Българският Червен кръст обяви началото на Национална благотворителна кампания за осигуряване на подслон за най-пострадалите от земетресението в Пернишка област. Кампанията ще се проведе от 11 септември до 11 октомври 2012 г. Тя се организира в подкрепа на усилията на държавната и на местната власт за преодоляване на последствията от земетресението в региона и последвалите вторични трусове. Преди наближаващата зима с набраните средства от кампанията ще бъдат изградени сглобяеми къщи за останалите без дом жители на областта.

В пресконференцията участваха: Христо Григоров - председател на БЧК, Томислав Дончев - министър по управление на средствата от Европейския съюз, Леон Проп – директор на Европейския офис на Червения кръст, Росен Йорданов – заместник- кмет на община Перник, Пламен Алексиев – кмет на община Радомир,  Любен Панов - Български Център за нестопанско право, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата.

Министър Дончев информира за обстановката в Пернишка област, за работата си в региона, за необходимостта от бърза реакция и обединяване на цялото гражданско общество в подкрепа на хората без подслон и изказа подкрепа за кампанията от името на правителството. Г-н Йорданов сподели някои от последните данни за ситуацията в Перник, както и предстоящите намерения на държавната и местната власт при възстановителните работи.

8 507 молби за подпомагане са постъпили в община Перник, а близо 12 000 към АСП (МТСП) за получаване на еднократна помощ от 325 лв. 163 обекта подлежат на цялостно или частично разрушаване. На заседанието на МКВП от 27 август 2012 г. е взето решение за отпускане на 411 142 лв. за някои от тези обекти.

412 души са настанени в 89 палатки, а 159 – в 47 фургона.

Еднократната предоставена помощ от АСП в отговор на 6 078 молби възлиза на 1 мил. и 950 хил. лв. (по 325 лева).

Събрани средства от дарителската кампания на общината възлизат на 170 000 лв.

 

На заседание на МКВП от 05.09.2012 г. е взето решение за предоставяне на възстановителна помощ на 40 случая на граждани с особено тежки поражения върху сградите.

„Добрите резултати от предишната кампания за село Бисер ни дават надежда, че целите и на кампанията за Перник ще бъдат изпълнени. Трябва да помогнем на най-уязвимите хора в Пернишка област да посрещнат зимата с достойнство” – каза председателят на БЧК Христо Григоров. Той допълни, че организацията разчита на изпитани способи за набиране на средства. Трите мобилни оператора активираха кратък номер 1255, на който даренията ще постъпват с SMS-и.

Още през месец май БЧК обяви и банкова сметка за набиране на дарения:

УНИКРЕДИТ   БУЛБАНК   АД

 BG49UNCR70001519722244

UNCRBGSF

Желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез on-line дарения на сайта на БЧК.

В заключение Христо Григоров призова  Негово Светейшество Патриарх Максим да благослови кампанията, а Българската православна църква да я подкрепи.

Средства ще се набират и чрез директен мейлинг до по-големи бизнес структури, в партньорство и със съдействието на БТПП, както обеща председателят на палатата Цветан Симеонов. Той ще отправи призив за даряване не само на парични средства, но и на строителни материали и бяла техника.

Любен Панов от  Българския Център за нестопанско право информира, че в момента се набират доброволци за извършване на дребни ремонтни и възстановителни работи в Пернишка област.

 

10 дни на активизъм

Във връзка с отбелязването на международната инициатива 10 дни на активизъм, БМЧК Шумен презентира своите дейности пред обществеността на Шумен. С инициативата се цели популяризиране на младежката ангажираност и утвърждаване на нуждата младите хора да бъдат включвани в процеса на вземане на решения, засягащи тяхното здраве, развитие и права.

сряда, 5 септември 2012 г.

Mеждуобластно обучение с клуб "Rebels", гр. Варна

На 03 и 04 септември 2012г. в гр. Шумен се проведе междуобластно обучение с клуб „Rebels“, гр. Варна, чиято цел беше да накараме младите доброволци да се замислят какво искат да постигнат в сферата на доброволчеството и по какъв начин искат да помогнат на своите клубове. Темите, които обсъдихме бяха как да се научат как да бъдат добри обучители и какви методи трябва да използват за да проведат едно интересно за младите хора обучение и как да пишат проекти. Обучението премина по метода „Връстници обучават връстници“ като освен теория имаше много и различни казуси за разрешаване, дискусии и игри. През тези два дни от варненици и шуменци се сформира един страхотен екип, който още отсега започна да планира следващите си съвместни проекти.


събота, 1 септември 2012 г.

Три нови групи социално слаби в Шуменска област ще получават хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС през 2012г

От 18 септември до 02 октомври 2012г в разкритите от Българския Червен Кръст Шумен Районни пунктове в десетте общини на област Шумен, ще стартира първият транш от подпомагане на социално слаби граждани от Шуменска област с хранителни продукти от Интервенционните Запаси на ЕС.

Всеки един правоимащ ще получи:

1.      Вафли 0,9 кг

2.      Бисквити 0,4 кг

3.      Нишесте 0,14 кг

4.      Спагети 1,5 кг

5.      Брашно 5 кг

6.      Захар 1 кг

7.      Боб 1 кг

8.      Ориз 1 кг

9.      Макарони 1,2 кг

Правоимащи са:

1.      Всеки един жител на Шуменска област който към 31 декември 2011г е получавал енергийни помощи;

2.      Семействата получили помощ за първокласник през 2011г;

3.      Лица включени в програмата за лични асистенти през 2011 г;

4.      Хора получили еднократна социална помощ през 2011г.

C уважение:

Пламен Петров

Областен Съвет на БЧК

ул. "Цар Освободител" № 143

град Шумен 9 700

+359 889 42 55 55

+359 899 55 03 88

mailto:shumen@redcross.bg

mailto:plamen00@gmail.com

http://www.shumenredcross.blogspot.com/

EURODESK BG 024

Как да се запиша  доброволец?

Записване за курс по ПДП

 

Кампания приемна грижа

 С балони, торта и подаръци завършиха летните занимания за деца, настанени в приемни семейства, включени в кампанията Всички имаме грижата на БМЧК Шумен. Детското парти донесе много настроение и усмивки на децата, които десет дни се забавляваха заедно с доброволците на БМЧК. Нови приятелства и нови срещи си обещаха всички.