Публикации

Клуб К7 Шумен през летните месеци...

Само 860 граждани на Шумен са се възползвали от възможността да...

Кампания приемна грижа

Храни за социално слаби

Синева

Кръводарителна кампания

БЧК ОТКРИ НАЦИОНАЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ

10 дни на активизъм

Mеждуобластно обучение с клуб "Rebels", гр. Варна

Три нови групи социално слаби в Шуменска област ще получават хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС през 2012г

Кампания приемна грижа