Публикации

Ученическо състезание " Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

МАЕ Шумен в ОУ "Димитър Благоев"

Обучение по първа долекарска помощ в ОУ "Димитър Благоев" в Шумен

"Моята мечта за живот без тютюнев дим"

Весел Великден с БМЧК Шумен

Великденски благотворителен базар

Обучение на тема: Здравословно хранене и здравословен начин на живот

Общи знания за ЧК/ЧП

Фондонабиране на Цветница

Не на наркотиците!