четвъртък, 28 юни 2012 г.

кръгла маса

 На 28 юни 2012 г. в Шумен се проведе кръгла маса на тема "Активен живот за активни възрастни хора".

Кръглата маса е част от дейностите, осъществявани по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права"

Участие в инициативата взеха представители на Общинска администрация, на Регионална Дирекция „Социално подпомагане", Регионална служба по заетостта, неправителствени организации, медии, доброволци, възрастни хора и други заинтересовани страни.

2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията Идеята на годината е да се повиши осведомеността за приноса на възрастните хора към обществото. Тя има за цел да се насърчат създателите на политики и заинтересованите лица на всички равнища да предприемат действия за осигуряване на по-добри възможности за активен живот на възрастните хора и засилване на солидарността между поколенията.

петък, 22 юни 2012 г.

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05


Клуб Приятели на безопасност на движението, СОУ „Трайко Симеонов“, гр.Шумен
и Областен център на БЧК-гр.Шумен - ПАРТНЬОРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

обучение психосоциална работа

 На 21 юни 2012 г. се проведе поредното обучение по проект Добро сърце. Участници бяха 20 възрастни хора от Шумен, Велики Преслав и Каспичан. Психолог представи пред аудиторията основните моменти в оказването на психосоциална подкрепа при хора, страдащи от различни заболявания и хора, преживели природно бедствие. Психосоциалната работа е приоритет на специалисти, но всеки трябва да има индивидуален подход за борба със стреса.

сряда, 20 юни 2012 г.

Обучение по проект "Добро сърце 2012"

На 20 юни 2012г Командирът на Доброволният Екип за Работа при Бедствия Аварии и катастрофи и Заместник Председател на ОС на БЧК Шумен, г-н Александър Недеков проведе обучение на целеви групи на тема "Поведение и работа на хората 50+ в условия на БАК". На фона на Европейската година на активното стареене и солидарността между поколенията в обучението взеха участие и членове на БМЧК Шумен.

неделя, 17 юни 2012 г.

Application

събота, 16 юни 2012 г.

Who we are?Курс за водни спасители стартира и в Шумен

На 15 юни 2012г  млади кандидати за спасители на плажа от Шумен се явиха на първото си занятие на басейна в хотел Шумен. От 15 явили се плувци, 12 покриха входните нормативи и ще продължат своето обучение за воден спасител.

четвъртък, 14 юни 2012 г.

Работа на терен

        На 13 юни в присъствието на мониториращ екип под ръководството на госпожа Анина Чилева – дългосрочен консултант по компонент 7 на програма Превенция ХИВ/СПИН, доброволците на Клуб 7 Шумен работиха на терен в ромската махала в град Шумен. Обхванати бяха 8 младежи на възраст 15-20 години. Бяха им предоставени презервативи и здравно- образователни материали. Доброволците мотивираха обхванатите младежи за безопасно сексуално поведение с цел превенция на СПИН и полово предавани болести.


неделя, 3 юни 2012 г.

Обмяна на опит

На 02 юни във Велики Преслав екипите от Търговище, Преслав и Шумен работещи по програмата „Информираност на обществото по проблемите на хората от третата възраст” проведоха работна среща за обмяна на опит. Председателят на Шуменската областна червенокръстка организация д-р Николай Чобанов изнесе кратка здравна беседа.

петък, 1 юни 2012 г.

Обмяна на опит

На 28 май в гр. Благоевград се проведе среща между доброволци от третата възраст, представители на Областните съвети на БЧК Благоевград и Шумен. Възрастните хора обмениха опит и добри практики, едновременно с това се възродиха идеи за бъдещи мероприятия и инициативи, посветени на Европейската година на активно стареене и солидарност между поколенията.

 

Deinosti po proekt Deca na sveta-FRGI

            Моменти от текущи дейности по проект "Деца на света", финансиран от фондация "Работилница за граждански инициативи" и изпълняван от БЧК Шумен, касаещи социално-образователна работа по проблемите на толерантността с деца от Помощно училище "Станата" - гр.Нови Пазар. 

първи юни

По случай Първи юни, Международен ден на детето, доброволците на БМЧК Шумен се включиха в общоградското отбелязване на празника в Градската градина. Те зарадваха малчуганите с много балони и лакомства. Имаше рисунки на асфалт, бодиарт, спортни игри и много усмивки!
По- късно през деня беше организиран турнир по футбол с участието на деца от ДДЛРГ Детелина и доброволци на Младежкия ЧК.