Публикации

кръгла маса

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05

обучение психосоциална работа

Обучение по проект "Добро сърце 2012"

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА КАНДИДАТ ШОФЬОРИ

Application

Who we are?

Курс за водни спасители стартира и в Шумен

Работа на терен

Обмяна на опит

Обмяна на опит

Deinosti po proekt Deca na sveta-FRGI

първи юни