Публикации

ДЕН НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

БЧК Шумен стартира курс за Водни Спасители

Март - Май 2020

29 ЮНИ - ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА