петък, 24 януари 2020 г.

Годишно събрание на БМЧК Шумен

На 17 януари 2020г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе  Общото събрание на клубовете. Младежите приеха Отчета за дейността  през изминалата година, Плана за работа през 2020 г.  и избраха делегати за Националното събрание на БМЧК.  


сряда, 22 януари 2020 г.

Общо събрание на клубовете

На 17 януари 2020г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе  Общото събрание на клубовете. Младежите приеха Отчета за дейността  през изминалата година, Плана за работа през 2020 г.  и избраха делегати за Националното събрание на БМЧК.

вторник, 14 януари 2020 г.

Умения за живот

Обучение на ученици от ППМГ "Нанчо Попович"-  8 клас.

Превенция на зависимости

На 04.01.2020г. се проведе обучение на тема: "Превенция на зависимости". Обучител бе Петина Христова, обучена по модула от Лятна Академия- 2018 г. По време на обучението бяха разяснени факторите предразполагащи и определящи зависимост. Разговор за трите вида наркотици и примери към тях: стимуланти, халюциногени и депресанти, терминология от модула, значението на хомеостазата като процес и накрая се проведе дебат на тема:"За или против легализирането на наркотиците?"