сряда, 28 януари 2015 г.

Приятел до теб

Областният съвет на БЧК Шумен за втора поредна година реализира проекта  „Приятел до теб". Основната цел бе да се намали степента на социална уязвимост и да се задоволят ежедневни жизнени потребности на 40 бездомни лица,  пребиваващи през зимните месеци на територията на град Шумен.  Достигайки до хората, изпаднали в социална изолация, обучените предварително доброволци им оказаха пряка психосоциална подкрепа. На бездомните се предоставиха хранителни пакети, хигиенни консумативи, зимни шапки и чорапи. Проектът се реализира през месеците ноември и декември  2014г.     

понеделник, 26 януари 2015 г.

Обучение по ПДП за доброволци от БМЧК Шумен

На 24 и 25 януари  2015 г.  в ОС на БЧК Шумен се проведе обучение по Първа долекарска помощ за  доброволци   на  младежката организация. През първия ден от обучението, Божидара Васкова- водещ и обучител  от трето ниво и Теодора Петрова- обучител от второ ниво,  запознаха младежите с основния теоретичен материал:   общи принципи, основни   стъпки в първата помощ,  медицински спешни състояния, наранявания, изгаряния и др. , а през втория- продължиха  с практическите задачи и  дебрийфинг.

петък, 23 януари 2015 г.

Научи ме да помагам!

Доброволците от БМЧК Шумен проведоха на 23 януари 2015г.  обучение по първа долекарска помощ  в  НУ „Княз Борис I".  Младежите припомниха на първокласниците  как да реагират при инциденти  и кои са първите стъпки, които трябва да предприемат, когато  попаднат в  рискова ситуация.  Доброволците показаха на учениците различни видове превръзки. Срещата завърши със забавни игри. 

Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

На 23 януари, 2015г. доброволци на БМЧК Шумен, работещи по програма "Превенция и контрол  на ХИВ/ СПИН"  по Компонент 7,   към  Министерство на здравеопазването, раздаваха информационни материали и презервативи  в централната част на града. Младежите работещи  на терен,   разясняваха на гражданите методите за предпазване и последиците от сексуално-рисково поведение.

 

петък, 16 януари 2015 г.

Общо събрание на клубове

На 16 януари 2015г. в ОС на БЧК Шумен се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на клубовете/ОСК/.  Присъстваха  делегати  от всички младежки клубове в града и от общините: Каспичан, Нови пазар, Смядово, Велики Преслав и Никола Козлево. Гости на събранието бяха    г-ца Александра Василева –член на Оперативното бюро на БМЧК и г-н Герасим Григоров- Експерт към „Дирекция БМЧК"- София.  

Божидара Васкова –областен координатор,  прочете отчета за дейността на младежите  през  отчетния двугодишен период.  Доброволците направиха  избор на ново ръководство. За областен координатор на БМЧК-Шумен  избраха Георги Генчев - ученик от ПМГ „Нанчо Попович",  а  за заместник-областни координатори: Теодора Петрова - ученичка от ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров"  и Мартин Миланов- ученик от ПГСАГ. За делегати за Националния събор на БМЧК бяха избрани: Божидара Васкова и Кирил Кирилов. 

Делегатите на ОСК  приеха Плана за дейността на  БМЧК Шумен за 2015г и Насоки за работа на младежката областна организация за следващия двугодишен период.